43,20 zł kup 

Produkt do utrzymania higieny weterynaryjnej w hodowli zwierząt. Polecany do pielęgnacji zwierząt domowych (koty, psy, ptaki itp.) oraz hodowlanych (drób, trzoda chlewna, bydło …).

Unikalna technologia nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem wykazuje 100 krotnie większą efektywność działania niż zwykły nadtlenek wodoru. Wykazuje skuteczne działanie biobójcze zwalczając 650 patogenów takich jak: bakterie, grzyby, wirusy i inne szkodliwe organizmy. Jest to hobbystyczna/ amatorska wersja Huwa San TR50, stosowanego profesjonalnie w uprawach roślin, w chowie zwierząt, w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w sektorze medycznym oraz w basenach.

W trakcie stosowania, produkt, rozkłada się na nietoksyczne i biodegradowalne produkty – tlen i wodę, więc jest przyjazny dla środowiska. Nie posiada właściwości toksycznych i okresu karencji, może być śmiało stosowany do dezynfekcji powierzchni, opakowań itp. mających bezpośredni kontakt z żywnością i karmą, bez konieczności dodatkowego spłukiwania ich wodą.

Zawiera nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem.

Zalecenia stosowania:

  • pielęgnacja i zoohigiena, poprawa dobrostanu zwierząt,
  • sanityzacja ściółki, podłoży, legowisk i innych powierzchni w miejscach hodowli,
  • sanityzacja wyposażenia i innych powierzchni w pomieszczeniach pomocniczych,
  • sanityzacja wody pitnej zwierząt. 

Huwa San TR5 WET pomocny jest w codziennych problemach hodowców takich jak: zanieczyszczenie ściółki, zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody pitnej, biofilm w wodzie i na powierzchniach mających kontakt z wodą, niebiezpieczeństwo zakażenia bakteriami (Salmonella, E. Coli).

EKO POZYTYWY:

szeroki zakres oddziaływania

brak okresu karencji

brak pozostałości – rozpada się na tlen i wodę

bezpieczny dla ludzi i zwierząt gdy stosowany w zalecanych stężeniach

STOSOWANIE

Stosować bez rozcieńczenia lub sporządzać roztwory wodne Huwa San TR5 WET o stężeniu zgodnym z przeznaczeniem. Nie wymaga spłukiwania, pozostałości produktu odparują w czasie zależnym od ilości zastosowanego produktu. Stosować w temp. pow. 5°C. Nanieść taką ilość produktu aby powierzchnia pozostała wilgotna co najmniej 15 min.

Sanityzacja ściółki i podłoży, pomieszczeń, środków transportu – stężenie 50%, w ilości 1 l na 10 m². W obecności zwierząt sanityzację przeprowadzamy w stężeniu 20% (maksymalnie małe dysze i duże ciśnienie w opryskiwaczu).

Sanityzacja wyposażenie, klatek, narzędzi i pojazdów – stężenie 20-50%.

Sanityzacja wody pitnej – do układu dozowania wody dodawać Huwa San TR5 WET w dawce 40 – 50 ml na 100 l wody.

Usuwanie biofilmu (zbiorniki, przewody, dozowniki) – dawka 100 ml na 100 l wody.

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość do wykonania zabiegu. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić ją do potrzebnej ilości dokładnie mieszając. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowanie nadaje się do odzysku lub recyklingu.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, w temp. nieprzekraczającej 35° C. Nie przegrzewać i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi środki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.