HuwaSan TR5Huwa San TR5 1kg/ ok. 980ml

do stosowania dolistnego i doglebowego na rośliny:
– w mieszkaniach i balkonach,
– na działkach, ogrodach i tarasach,
– w szklarniach i tunelach foliowych.

43,20 zł kup

Zawiera nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem.

Huwa San TR5 to produkt o bardzo szerokim spektrum zastosowań, powodujący wzrost odporności roślin na choroby i ograniczanie występowania patogenów.  Unikalna technologia nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem wykazuje 100 krotnie większą efektywność działania niż zwykły nadtlenek wodoru. Wykazuje skuteczne działanie biobójcze zwalczając 650 patogenów takich jak: bakterie, grzyby, wirusy i inne szkodliwe organizmy atakujące rośliny. Jest to hobbystyczna/ amatorska wersja Huwa San TR50, stosowanego profesjonalnie w uprawach roślin, w chowie zwierząt, w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w sektorze medycznym oraz w basenach.

W trakcie stosowania, produkt, rozkłada się na nietoksyczne i biodegradowalne produkty – tlen i wodę, więc jest przyjazny dla środowiska. Nie posiada właściwości toksycznych i okresu karencji, może być śmiało stosowany do dezynfekcji powierzchni, opakowań itp. mających bezpośredni kontakt z żywnością, bez konieczności dodatkowego spłukiwania ich wodą. Można go stosować na gotowe do spożycia owoce, nie powodując efektu fitotoksyczności.

Korzyści ze stosowania Huwa San TR5:

– minimalizacja występowania chorób,

– szybsze gojenie ran i regeneracja uszkodzonych roślin po gradobiciu czy cięciu,

– dłuższy okres przydatności warzyw i owoców do spożycia,

– lepsze ukorzenianie się i krzewienie roślin,

– wzrost zawartości chlorofilu w liściach.

EKO POZYTYWY:

  • szeroki zakres oddziaływania
  • brak okresu karencji
  • brak pozostałości – rozpada się na tlen i wodę
  • bezpieczny dla ludzi i zwierząt gdy stosowany w zalecanych stężeniach

HuwaSan TR5STOSOWANIE

Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, najlepiej na wilgotne rośliny.

Ogólne zalecane stężenie do opryskiwania i podlewania roślin:  0,5% (5 ml środka w 1 litrze wody lub 1 nakrętka środka na 2,5 l wody):

– opryskiwanie i podlewanie ukorzenianych sadzonek i siewek;

– w przypadku zahamowania wzrostu roślin lub zmian chorobowych (więdnięcie, plamy lub nalot na liściach): oprysk 2-4 krotny co 7 dni w ilości 100 ml roztworu na m2 lub podlanie w ilości 2-3 l roztworu na m2;

oprysk po koszeniu lub cięciu roślin w celu szybkiego gojenia się ran;

– uszkodzenia gradowe – 2-3 krotny obfity oprysk;

zalanie roślin przez obfite opady lub podtopienie – obfity oprysk roślin i gleby;

przedłużenie przydatności owoców i warzyw do spożycia – oprysk roślin przed zbiorem, zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie;

rośliny doniczkowe – podlewanie: 50 ml roztworu/ 1 litr podłoża. 

Inne stężenia

Zaprawianie nasion, bulw i cebulek – zanurzyć przez 5 min. w stężeniu 2-3% (20-30 ml/ 1 l wody).

Odkażanie pomieszczeń, pojemników, skrzynek i narzędzi – stężenie 10% (100 ml/ 1l wody). Minimalizacja występowania glonów w akwarium – wprowadzić po 4 ml na każde 10 l wody w akwarium, zabieg powtarzać co kilkanaście dni.

Uwaga! Nie przewiduje się stosowania stymulatora łącznie ze środkami ochrony roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość do wykonania zabiegu. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić ją do potrzebnej ilości dokładnie mieszając. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowanie nadaje się do odzysku lub recyklingu.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, w temp. nieprzekraczającej 35° C. Nie przegrzewać i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi środki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

WersjHuwa San TR50a profesjonalna/ rolnicza tego produktu to Huwa San TR50.

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.