VitiSan
99% wodorowęglanu potasu

Produkt wspomagający naturalną odporność roślin

kup

VitiSan, działając kontaktowo, zapobiega rozwojowi grzybów chorobotwórczych. Zastosowanie VitiSan’u skutkuje zwiększeniem ciśnienia osmotycznego i pH do zasadowego na powierzchni roślin, co powoduje ograniczenie rozwoju grzybni. Jednocześnie VitiSan wspiera rozwój naturalnej flory bakteryjnej roślin, które zasiedlając ich powierzchnię utrudniają rozwój patogenów. Wodorowęglan potasu pobudza rośliny do wytwarzania własnych mechanizmów obrony przed grzybami chorobotwórczymi. 

Wodorowęglan potasu (KHCO3) – wodorosól potasowa kwasu węglowego. Związek ten ma postać białych kryształów rozpuszczalnych w wodzie. W wyniku reakcji z kwasami, wydziela dwutlenek węgla. Wodorowęglan potasu służy jako środek spulchniający i regulator kwasowości (przydatny w leczeniu nadkwasoty żołądka). [źródło: wikipedia]

VitiSan można stosować jako środek pomocniczy w ochronie m.in:

– jabłoni przed parchemmączniakiem prawdziwymchorobami przechowalniczymi;

– malin i truskawek przed szarą pleśnią i mączniakiem prawdziwym;

– sałaty przed szarą pleśnią i mączniakiem prawdziwym;

– drzew pestkowych przed moniliozązasychaniem liści i dziurkowatością liści;

– winorośli przed mączniakiem prawdziwym i szarą pleśnią.

STOSOWANIE

stężenie 0,5% = 5 g/ 1l [500g/ 100 l]

Winorośl: 8-10 kg/ha (300 – 600 l roztworu/ha – zależnie od wielkości roślin).
Drzewa ziarnkowe (jabłonie, grusze): stężenie 0,5 % – od stadium orzecha włoskiego (300 – 1000 l/ha).
Borówka amerykańska: 0,5 % (300 – 600 l/ha).
Warzywa dyniowate (i inne pod osłonami): 2 kg/ha /max. 0,5% (400 l cieczy/ha).

Malina: 0,5 % (300 – 600 l/ha).

Truskawka: 6-8 kg/ha.

Drzewa pestkowe (czereśnie, wiśnie): 5-8 kg/ha (300 – 1000 l/ha).

Porzeczka: 6-8 kg/ha.

Sałata: 6-8 kg/ha.

Termin aplikacji:

Prewencyjnie przed rozszerzeniem infekcji. Powtórzyć zabiegi, co 7-10 dni zależnie od nasilenia zakażenia. Może wywoływać objawy fitotoksyczności. Zachować ostrożność podczas stosowania w okresie kwitnienia. Na jabłoniach najlepiej stosować od fazy „orzecha włoskiego”
Dla zwiększenia skuteczności VitiSan może być stosowany z nawozem dolistnym PREV- B2 lub z adiuwantem WETCIT.  Zabieg wykonany z  WETCIT’em (0,1 – 0,3%) daje większą skuteczność.

Nie można mieszać z preparatami ochrony roślin zawierającymi Bacillus thuringiensis  (DiPel, Novodor), a także z preparatem pomocniczym Myco-Sin.

Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.

Przygotowanie cieczy użytkowej: VitiSan wymieszać w małej ilości wody, następnie dodać do odliczonej dawki wody. Stosować przy włączonym mieszadle.

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym suchym pomieszczeniu. Zalecana temperatura wynosi 5-20°C. Należy przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.