Pg- BIOEKOL 300g

biologiczny preparat rozkładający pniaki i korzenie ściętych drzew oraz wspomagający kompostowanie

BioekolPg-Bioekol zawiera żywą grzybnię – grzyb saprofityczny Phlebiopsis gigantea. Grzyb jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ wytwarza enzymy rozkładające jedynie martwą tkankę roślinną.

Preparat przeznaczony jest do:

– rozkładu pniaków i ich korzeni przy ścince drzew,

– kompostowania wszelkiego rodzaju odpadów organicznych z ogródków (trawy, chwasty, liście, gałęzie itp.) oraz gospodarstw domowych,

– rozkładu rozdrobnionych gałęzi, słomy, kory itp.

Pg-PoszwaldProdukt NIEDOSTĘPNY, ale mamy jego pierwowzór: Grzybnię PG-POSZWALD