Bielinek kapustnik to najgroźniejszy szkodnik roślin kapustnych. W naszych warunkach klimatycznych, rocznie rozwijają się 2 pokolenia bielinka kapustnika (maj–czerwiec i lipiec–wrzesień), rzadziej 3 (dodatkowe w październiku). Samice pierwszego pokolenia składają jaja przeważnie na roślinach dziko rosnących. Dopiero potomstwo kolejnego pokolenia żeruje na roślinach uprawnych. Motyle składają na liściach żółtopomarańczowe jaja. Samica może złożyć ponad pół tysiąca jaj.  Zimuje poczwarka. Bielinek kapustnik w trakcie rozwoju linieje 4-5 razy. Gąsienica bielinka kapustnika czasem staje się ofiarą baryłkarza bieliniaka – pasożyta, który żyje wewnątrz gąsienicy. Zamiast wytworzenia poczwarki pojawiają się żółte kokony tego pasożyta, a gąsienica umiera.

Rozmnażanie

Samica składa do 300 jaj o kolorze żółtopomarańczowym, przyklejając je od spodu liści. Po 4-10 dniach wylęgają się gąsienice, które rozwijają się 3-4 tygodnie. Przed przepoczwarzeniem się gąsienice opuszczają roślinę żywicielkę i wyszukują kryjówkę po kamiennymi słupami, murkami, gzymsami itp. Poczwarka jest żółtozielona. W ciągu roku pojawiają się dwa-trzy pokolenia.

Objawy żerowania

Żerujące gąsienice wygryzają blaszkę liściową pozostawiając jedynie większe nerwy (gołożery).
Rośliny zagrożone 

Do roślin zagrożonych porażeniem szkodnika należą m.in. kapusta, rezeda, kapusta pekińska, rzodkiew, chrzan, gorczyca, rzepak, kalafior, jarmuż, nasturcja, brokuł, kalarepa.

Zdjęcia bielinka kapustnika na google.pl