nicienieSą maleńkimi przedstawicielami gromady obleńców, większość z nich żyje w glebie. Większość z nich spełnia nieocenioną rolę w powstawaniu zdrowej próchnicy, część jednak uszkadza korzenie i części nadziemne roślin. Niektóre nicienie tworzą cysty z jajami i larwami mogące przetrwać w glebie długi okres czasu, a w sprzyjających warunkach larwy opuszczają je i atakują korzenie roślin żywicielskich (także chwastów). Zaatakowana roślina rośnie słabo lub karłowacieje.

Preparaty gotowe:

 agricolle_1l  Larvasoil liquide

Nicienie odstraszane są przez: Aksamitki (przywabiają nicienie glebowe, które wgryzają się do ich korzeni i tam zostają) i Nagietki

Naturalni wrogowie: chrząszcze

Poniżej przedstawiamy link do fragmentu odcinka „Mai w ogrodzie” traktującego o pędrakach i nicieniach oraz o sposobach ich zwalczania.

Maja o pędrakach