Owocówka śliwkóweczka Laspeyresia funebrana

Jest najgroźniejszym szkodnikiem śliw, który może atakować także brzoskwinie, morele, sporadycznie czereśnie i wiśnie.

Jak wygląda owocówka śliwkóweczka?

Owocówka śliwkóweczkaOwady dorosłe to motyle o rozpiętości skrzydeł 12–14 mm. Skrzydła pierwszej pary są szare, a w końcowej części znajdują się po jednej – duże, ciemne plamy, obok których zauważalne są cztery niewielkie, czarne plamki w kształcie przecinków. Tylne skrzydła są jaśniejsze i szarobrązowe. Jajo jest wypukłe w formie tarczki, lekko owalne, o średnicy około 0,7 mm. Świeżo złożone są przezroczyste, lekko lśniące w słońcu, później matowe, a następnie woskowożółte. W końcowej fazie rozwoju zarysowuje się czerwony krążek, a 1 lub 2 dni przed wylęgiem przez osłonkę widać czarną głowę gąsienicy. Gąsienice tuż po wylęgu są białe z czarną głową, a później intensywnie różowe z ciemnobrązową głową. Poczwarki mają długość 0,5–0,6 cm i są jasnobrązowe.

Jak żyje?

Owocówka śliwkóweczka ma dwa pokolenia w ciągu sezonu wegetacyjnego a jej biologia podobna jest do biologii owocówki jabłkóweczki, z tą różnicą, że gąsienice owocówki śliwkóweczki mogą przejść cały rozwój żerując wyłącznie na liściach śliw. Pozwala to szkodnikowi przetrwać w sadzie nawet wówczas, kiedy nie ma owocowania. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od wiosennego.

Gąsienice zimują w oprzędach w spękaniach i szczelinach kory, na powierzchni gleby pod opadłymi liśćmi, w ściółce oraz w glebie. W okresie wiosennym przepoczwarczają się. Wylot motyli pierwszego pokolenia rozpoczyna się kilka dni przed owocówką jabłkóweczką – od końca kwietnia/ w pierwszej połowie maja i trwa do połowy lipca. Motyle zaczynają składanie jaj w 2 lub 3 dniu po wylocie, przy temperaturze powyżej 12°C. Okres rozwoju owocówki śliwkóweczki jest nieco krótszy niż owocówki jabłkóweczki, trwa najczęściej około 8 dni. W dobrych warunkach termicznych już w 6 dniu od wylotu motyli obserwowano jaja w fazie rozwoju określanej jako czarna główka. Gąsienica po wylęgu pozostaje na powierzchni owocu przez 15–20 minut, po czym wgryza się do wnętrza i tam żeruje. Porażone owoce przestają rosnąć, przedwcześnie zabarwiają się na fioletowo i wkrótce opadają. Rozwój gąsienic trwa około 3 tygodnie, a po przejściu wszystkich stadiów rozwoju opuszczają owoc i przepoczwarczają się. Część zapada w diapauzę. Pełny cykl rozwojowy (od jaja do motyla) pierwszego pokolenia trwa około 56–57 dni. Lot motyli letniego pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września. Okres składania jaj jest również bardzo długi i trwa od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia, a nawet dłużej. Gąsienice drugiego pokolenia po zakończeniu żerowania, opuszczają owoc, sporządzają oprzęd i zimują.

Na podstawie artykułu „Owocówki – biologia, zagrożenie i zwalczanie

Dr Zofia Płuciennik, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach