Jak zwalczyć owocówkę śliwkóweczkę?

owocówka śliwkóweczkaOpis szkodnika

Produkty gotowe:

Pułapka lepowa z feromonem na owocówkę śliwkóweczkę

Tego najgroźniejszego szkodnika śliw, również brzoskwiń, moreli, sporadycznie czereśni i wiśni zwalczamy poprzez: 

– zbieranie robaczywych owoców i ich niszczenie (palenie lub zakopywanie głęboko pod ziemią);

– stosowanie opasek chwytnych z papieru falistego (tektura falista) zakładanych na pniach drzew i palikach od połowy sierpnia, kontrolowanie ich co dwa tygodnie i niszczenie znalezionych tam gąsienic;

– dokładne oskrobywanie pni ze starej i spękanej kory;

– w okresie rozwoju jaj ‚czarna główka’, stosowanie preparatów bakteryjnych zawierających Bacillus thuringiensis, dwukrotnie w odstępie 10-12 dni;

– wprowadzanie do sadu (kolonizowanie) parazytoidów jaj owocówki – kruszynka (Trichogramma cacoecia);

– stosowanie pułapek feromonowych, które zwabią i unieruchomią dorosłe owady.

W ograniczaniu populacji tego szkodnika dużą rolę odgrywają ptaki (głównie sikory). W okresie zimowym potrafią wyjeść nawet do 70% zimujących na drzewach gąsienic. Dlatego też warto jest stworzyć im odpowiednie warunki do życia poprzez np. zawieszanie budek lęgowych lub sadzenie w ogrodzie krzewów, w których ptaki znajdą miejsce na budowanie gniazd i spokojne wyprowadzanie lęgów.

Zdjęcia owocówki śliwkóweczki na google.pl