APOL-HUMUS pierwszy polski stymulator wzrostu

1kg – 16,00 zł5kg – 74,25 zł 20kg – 276,50 złkup

Apol-humusAPOL-HUMUS powstał przez połączenie kwasów humusowych i polimerów chitozanu (10%), łącząc w sobie wszystkie cechy tych produktów. Połączenia dokonał pan Jan Kaźmierski dla Poli-Farm Sp. z o.o. w Łowiczu. Preparat przeznaczony jest do doglebowego i dolistnego nawożenia roślin oraz poprawy jakości gleby.

Apol-humus stosujemy wczesną wiosną, przed siewem, następnie na przełomie maja i czerwca, a ostatni raz jesienią.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że zastosowanie Apol-Humus miało znacznie lepszy wpływ na ukorzenienia, a potem wzrost roślin i masę zieloną w porównaniu do dostępnych na polskim rynku preparatów na bazie kwasów humusowych.

Właściwości Apol-humus wynikające z zawartości kwasów humusowych:

– ma zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków oraz powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin,

– poprawia strukturę gleby, zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,

– rozluźnia gleby zwięzłe i poprawia ich przewietrzanie,

– neutralizuje pH gleby,

– wzbogaca glebę w substancje organiczne i mineralne,

– poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,

– zwiększa pobieranie azotu przez rośliny,

– pomaga eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,

– zmniejsza dostępność substancji toksycznych z gleby,

– stymuluje enzymy roślin i zwiększa ich produkcję,

– zwiększa naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,

– zwiększa zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność.

Chitozan zawarty w Apol-humus jest nie tylko stymulatorem odporności roślin na patogeny, ale również może aktywnie ograniczać ich rozwój. Chitozan aktywnie stymuluje wzrost roślin, przyrost systemu korzeniowego oraz części nadziemnych. Chitozan poprawia jakość plonów, ich wygląd i wartość odżywczą.

Przeprowadzone badania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały m.in., że:
– APOL-HUMUS ma znaczący wpływ na wydajność fotosyntetyczną roślin (zwiększony potencjał plonotwórczy), przykładowo stosując zaledwie 7,5 l na ha plon sałaty masłowej Natahalie wzrósł o 55%;
– APOL-HUMUS wzmaga wigor drzew owocowych, które wytwarzają przyrosty nawet o 70% dłuższe niż kontrola i podobny wzrost liczby kwiatów. Godny zauważenia jest fakt, że ten zwiększony wigor nie hamuje zawiązywania pąków kwiatowych, co często można spotkać przy nieodpowiednim nawożeniu;
– APOL-HUMUS zwiększa plony przy jednoczesnym zmniejszeniu nawożenia o 25%, przykładowo plon kukurydzy Farmplus wzrósł o ponad 650kg/ha.

STOSOWANIE:                                                       

Przeliczniki  Stosowanie w Rolnictwie

Ukorzenianie roślin: 50 ml na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2).

Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%.

Opryskiwanie roślin: 50 ml w 5 litrach na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2).

Podlewanie roślin po posadzeniu: 50 ml w 200 litrach na 100 m2 – 2,5 ml Apol-humus w 10 litrach wody na 5 m2 (2 litry roztworu na 1m2). Dla lepszego efektu, pod świeżo posadzone rośliny, specjaliści zalecają większą dawkę nawet 3 – 4% (300 – 400 ml w 10 litrach wody). Dobrym pomysłem jest łączyć stosowanie APOL-HUMUS z BETA-CHIKOLEM. APOL-HUMUS stosować doglebowo a BETA-CHIKOL dolistnie.

Preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią. W ogrodach przydomowych APOL-HUMUS stosujemy tzw. na okrągło, szczególnie przy sadzeniu nowych roślin.

 Rolnictwo

Rośliny ozdobne: 5-15 kg/ha jednorazowo, doglebowo.

Zboża:

5 kg/ha po siewie na oziminy.

10 kg/ha po ruszeniu wegetacji.

15 kg/ha na jare i kukurydzę po siewie.

Warzywa: 15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu.

Okopowe: 15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu.

Sadownictwo:

5-10 kg/ha wiosną po ruszeniu wegetacji.

5 kg/ha po zbiorach.

Fertygacja: 1 kg/10 000 l wody.

Ukorzenianie roślin: 50 ml na 100 m2

Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%.

Ogólnie: preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią.

Artykuł o APOL-HUMUS

Podobny produkt:

Beta-chikol

 

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.