BETA-CHIKOL
(następca Biochikolu 020 PC) 

1l – 37,80 zł5l – 186,00 złkup

Beta-chikolto biopreparat stymulujący wzrost i rozwój roślin oraz poprawiający ich jakość. Jest płynną postacią soli chitozanu o lekko opalizującej barwie, doskonale rozpuszczalną w wodzie. Beta-Chikol wykazuje bardzo silne działanie stymulujące odporność roślin na patogeny. Stosowany od początku wegetacji roślin wpływa korzystnie nie tylko na ich wzrost ale również na zdrowotność.

Zastosowanie stymulatora:
– podlewanie,
– opryskiwanie,
– zaprawianie nasion, bulw, cebul i kłączy.

BETA-CHIKOL ma korzystny wpływ na kondycję fizjologiczną roślin. Rośliny charakteryzują się nie tylko wyższym wzrostem ale także wcześniej wchodzą w fazę generatywną. Wcześniej zawiązują kwiaty, mają ich więcej, a co za tym idzie, mają wyższy plon. Poza wpływem na wzrost i plonowanie zauważalny jest również wpływ na stymulowanie odporności roślin przed patogenami i szkodnikami.

Dla zapewnienia roślinie dobrego startu wskazane jest moczenie nasion, bulw lub sadzonek przed posadzeniem, ponieważ BETA-CHIKOL zastosowany w formie zaprawy, przyspiesza kiełkowanie, powoduje lepsze ukorzenienie roślin, a dzięki swoim właściwościom zabezpiecza sadzonki przed patogenami znajdującymi się w podłożu. Nawet w skażonym podłożu widać, że BETA-CHIKOL silnie stymuluje odporność i w znacznym stopniu zabezpiecza przed porażeniem.

Biostymulator polecany jest do stosowania w wielkotowarowej produkcji roślin na polach, pod osłonami a także na działkach, w ogrodach, na balkonach oraz w mieszkaniach.

BETA-CHIKOLSTOSOWANIE BETA-CHIKOLU

Zaprawianie nasion: zalecane stężenie – 2,5% (250 ml środka w 10 l wody) Nasiona moczyć przez 5 godzin bezpośrednio przed siewem. Należy całkowicie zamoczyć nasiona. Można je wysiewać wilgotne lub po przeschnięciu. Nasiona poddane działaniu biopreparatu uzyskują większą szybkość i energię kiełkowania, natomiast młode siewki nabywają odporność przed zgorzelą. W czasie prób na zbożach i rzepaku stwierdzono szybsze wschody roślin oraz zwiększenie przyrostu korzenia od 60 do 200% pomimo panującej suszy. 

Sadzenie cebul i karp roślin: przed sadzeniem cebule i karpy moczyć w 2,5% roztworze.

Sadzenie roślin: przed sadzeniem namoczyć korzenie w 2,5% roztworze Beta-chikolu.

Podlewanie roślin: zalecane stężenie 0,5-1% (500 ml-1 l środka w 100 l wody = 50-100 ml w 10 l wody = 5-10 ml w 1 l wody) Beta-chikol stosować bezpośrednio po posadzeniu w ilości 2-4 litry cieczy użytkowej na 1m² [200 – 400 l/ ar] w zależności od wielkości roślin.

Opryskiwanie roślin:
warzywa: zalecane stężenie 1- 2,5% (100- 250 ml środka w 10 l wody = 10-25 ml w 1 l wody na 20 m2) lub dawka 5-12,5 l/ha przy ilości wody 300-500 l/ha w zależności od wielkości roślin. Preparat należy stosować od początku wegetacji roślin lub bezpośrednio po posadzeniu, dokładnie zwilżając powierzchnię roślin. W miarę potrzeby zabieg powtórzyć kilkakrotnie (min. 3-krotnie), nie częściej niż co 7 dni.
rośliny ozdobne: zalecane stężenie 0,5 – 2% (50- 200 ml środka w 10 l wody = 5-20 ml w 1 l wody na 20 m2) lub dawka 2,5-20 l/ha przy ilości wody 500-1000 l/ha w zależności od wielkości roślin. Zabiegi rozpocząć od początku wegetacji roślin i powtórzyć kilkakrotnie (min. 3-krotnie), nie częściej niż co 7 dni.

Przykładowo, truskawki opryskać 1 raz na wiosnę po ruszeniu wegetacji, 2 razy podczas kwitnienia i 1 raz po owocowaniu. 

Leśnictwo: zalecane stężenie: 0,5-2% (50-200 ml środka w 10 l wody = 5-20 ml w 1 l wody). Opryskiwać rośliny bezpośrednio po ich wysadzeniu do podłoża oraz po dwóch tygodniach uprawy.

Zauważono, że przy regularnym stosowaniu Beta-chikolu:
wzrasta plonowanie (wydajność fotosyntetyczna roślin) nawet o 56% w stosunku do kontroli,
ogranicza się nawet do 0 stosowanie fungicydów w uprawach,
– szkodniki takie jak np. miniarki występują w ilości poniżej progu zagrożenia,
– szkodniki takie jak mączliki szklarniowe występują w ilości bezpiecznej, o 90% mniej licznej niż w sezonie bez stosowania Beta-chikolu,
– uprawiane rośliny są silne, grube i wytwarzają smaczne owoce.

DODATKOWE INFORMACJE

Chitozan dzięki swoim specyficznym właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie

Chitozan w uprawie roślin. Chitozan  jest stosowany zarówno w uprawie warzyw, owoców, roślin ozdobnych oraz w produkcji zbóż. Szeroko rozpoznane jest działanie chitozanu jako stymulatora odporności przed wirusami, bakteriami oraz grzybami. W Polsce, wieloletnie badania nad zastosowaniem preparatów na bazie chitozanu prowadziły Instytuty Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Warzywnictwa w Skierniewicach jak również Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Instytut Badań Leśnictwa w Sękocinie. Chitozan jest nie tylko elicitorem odporności roślin na patogeny (Elicytory – środki indukujące oporność roślin na patogeny np.: enzymy bądź fragmenty ściany komórkowej patogena), ale również może efektywnie hamować ich wzrost. Stössel i Leuba (1984) w przeprowadzonych badaniach mikroskopowych wykazali, że chitozan może powodować  ubytki w ścianie komórkowej, wakuoalizację a niekiedy rozpad protoplazmy. Chitozan stosowany do podlewania roślin powoduje lignifikację ścian komórkowych, wzrost produkcji fitoaleksyn, syntezę inhibitorów proteinazy oraz stymuluje aktywność enzymów hydrolitycznych (chinazy, chitozynazy oraz β-1,3 glukanazy (Benhamou i Nicole 1999)). Chitozan może również stymulować wzrost roślin (Orlikowski i Wojdyła 1997). W dotychczas przeprowadzonych badaniach chitozan wykazywał wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie (Pospieszny) jak również grzyby (Wojdyła).

Chitozan dla ludzi. W organizmie człowieka tworzy dodatnio naładowane jony i dlatego bardzo dobrze wiąże się z ujemnie naładowanymi kwasami tłuszczowymi. Połączenia te są nieodwracalne, czyniąc chitozan pułapką na tłuszcz. Badania wykazały, iż chitozan może związać tłuszcz o masie 10-cio krotnie większej od jego własnej masy. Na skutek reakcji chemicznej grupy aminowej chitozanu jest hamowana resorbcja tłuszczu w jelicie cienkim.  Przewód pokarmowy nie jest w stanie przyjąć tego kompleksu, a więc związany tłuszcz wydalany jest na zewnątrz. Badania wskazują dodatkowo na to, że chitozan obniża ryzyko raka jelit oraz poziom cholesterolu we krwi. Uważa się także, że wzmacnia system immunologiczny. Dodatkową zaletą jest poprawa stabilności naczyń krwionośnych.

Chitozan dla zwierząt Od wielu już lat prowadzone są badania nad zastosowaniem chitozanu w żywieniu zwierząt. W żywieniu kur nośnych (Nogueira i in., 2003)  dodatek chitozanu do paszy w ilości 30 g/kg obniżył poziom cholesterolu w żółtkach jaj oraz zredukował zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (palmitynowego i stearynowego), zwiększając zawartość nienasyconego kwasu oleinowego. Przeprowadzone na szczurach doświadczenia potwierdzają hipocholesterolemiczne działanie chitozanu (Sugano i in., 1980). Ułatwia on również wchłanianie wysokocząsteczkowych związków, np. peptydów z przewodu pokarmowego (Thanou i in. 2001) poprawiając ich wykorzystanie. Inne badania przeprowadzone w Instytucie Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie potwierdzają, iż dodatek chitozanu do paszy poprawiał strawność białka kazeiny, nie zmieniając jego właściwości biologicznej. Lepsze wyniki bilansu białka znalazły wyraz w wyższych przyrostach  masy ciała. Z doświadczeń prowadzonych w Indiach dodatek chitozanu do paszy dla drobiu spowodował 5% spadek zużycia paszy przy jednoczesnym wzroście masy ciała o 12%. Wyniki badań przeprowadzone w 2002 roku przez Virgi oraz w 2005 roku przez Yanga świadczą o bakteriostatycznym i leczniczym działaniu chitozanu. Badania na drobiu pokazują również korzystny wpływ na zmniejszenie upadków. W przypadku zarówno trzody chlewnej jak i drobiu zauważalny był spadek zmian mikrobiologicznych i chemicznych w ściółce a co za tym idzie zmniejszenie odoru.

Podobny produkt:

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.