Stymulatory wzrostu dla roślin

Zobacz oferowane przez nas stymulatory

Stymulatory wzrostu/ biostymulatory są to preparaty pochodzenia organicznego (roślinnego lub zwierzęcego), produkowane na bazie naturalnych ekstraktów z roślin lądowych i wodnych, kompostów oraz mikroorganizmów (pożytecznych bakterii i grzybów mikoryzowych).

Działanie produktów zaliczanych do stymulatorów polega na aktywizowaniu procesów fizjologicznych roślin, co wpływa na lepszy wzrost wegetatywny i generatywny, poprawę plonowania i jakości owoców lub innych organów użytkowych. Oddziałuje też na ochronę przed stresem abiotycznym i biotycznym, a także na ograniczanie wpływu niekorzystnych zjawisk.

Produkty te można stosować w okresach intensywnego wzrostu, kwitnienia, zawiązywania i rozwoju owoców, przed zapowiadanymi niesprzyjającymi warunkami, w ich trakcie lub dopiero po ich ustaniu.

DOKŁADNIEJ:

Biostymulatory to substancje biologicznie czynne, zawierające hormony, enzymy, białka, aminokwasy, mikroelementy i inne związki, które, stosowane najczęściej w małych dawkach, uaktywniają procesy przemiany materii, głównie w kierunku wzmożenia rozwoju i wzrostu całej rośliny. Ich podstawowym zadaniem jest uczestnictwo w regulacji procesów życiowych na poziomie komórki, organu i całego organizmu. Ponadto wpływają one na wzrost i rozwój roślin oraz biorą bezpośredni lub pośredni udział w procesach zachodzących w samej roślinie, tj. w procesach fotosyntezy, pobieraniu i transporcie wody oraz składników pokarmowych. Efektem tej wzmożonej aktywności jest lepsze pobieranie składników pokarmowych i szybsze ich przetwarzanie.

Rośliny traktowane biostymulatorami mogą wykazywać mniejszą podatność na stresy wywołane przez niesprzyjające warunki pogodowe: susza, mróz, przymrozki itp., w rezultacie dając wyższy i lepszy jakościowo plon. Ich działanie sprowadza się do podwyższenia poziomu naturalnie występującej u roślin odporności bądź tolerancji na dany czynnik stresowy, zwiększając ich siły witalne i ułatwiając roślinom radzenie sobie w warunkach stresowych.

Natomiast w okolicznościach bezstresowych lub zbliżonych do nich, biostymulatory mogą wpływać na lepsze wykorzystanie możliwości roślin.

Badania potwierdzają, że biostymulatory pobudzają procesy życiowe roślin na każdym z poziomów organizacji biologicznej (począwszy od pojedynczej komórki, przez organy, tkanki, komórki), poprzez procesy fizjologiczne i biochemiczne (zmiany w metabolizmie), aż po zmiany na poziomie molekularnym dotyczące ekspresji genów. Skuteczność biostymulatorów nie ogranicza się tylko do zmniejszenia skutków biotycznych  i abiotycznych stresów. Stymulują także wzrost i rozwój roślin w niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych.

Artykuł napisany na podstawie artykułów opublikowanych w czasopiśmie: „Hasło ogrodnicze” marzec 2013.