wspomagWSPOMAG – stymulator wzrostu 

 

kup

 

Pobudza naturalną odporność roślin
Wspomaga wzrost i rozwój roślin

Wspomag jest eko­lo­gicznym pre­pa­ratem prze­zna­czonym do wzmac­nia­nia roślin. Działa pro­fi­lak­tycz­nie oraz posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe. Aktywizuje fizjo­lo­giczną odpor­ność roślin, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna – wyciąg z bio­hu­musu (wermi­kom­po­stu) wytwarzanego przez dżdżow­nice kalifornijskie Eise­nia fetida. Stymulator jest zasobny we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe cenne dla roślin. Wspomag wpro­wa­dza­ do gleby drob­no­ustroje korzystne dla roślin. Jest to śro­dek bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. 

Jest wodnym roztworem biohumusu wzbogaconego licznymi dodatkami naturalnymi, istotnie rozszerzającymi zakres wspomagania rozwoju roślin. Wzmacnia naturalną odporność roślin na patogeny glebowe różnego pochodzenia i rodzaju. Poprawia żyzność gleby przez stymulowanie jej aktywności mikrobiologicznej oraz dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych wchłanianych natychmiast po podaniu. Przyjmowany jest przez wszystkie żywe, zielone części rośliny. Pobudza i potęguje życie biologiczne roślin, pozytywnie wpływa na żyzność gleby. 

wspomag 1lWspomag zalecany jest do stosowania w uprawach roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie. Stymulator może być stosowany do opryskiwania, podlewania i moczenia nasion, cebul, bulwo-cebul, bulw, karp, kłączy, itp.

Przykłady stosowania Wspomagu można zobaczyć na stronie www.drwilk.pl.

 

STOSOWANIE:

W związku z tym, że najcenniejsze składniki preparatu znajdują się w gęstej zawiesinie, producent nie przecedza produktu przed rozlaniem do butelek, tak by użytkownicy nie byli poszkodowani. Wiąże się to z zapychaniem dyszy opryskiwacza. W związku z powyższym producent zaleca przecedzić roztwór przed użyciem, a to co zostanie po przecedzeniu zostawić w ogrodzie dorzucając do kompostu, rozrzucając po grządkach czy pod drzewami i krzewami by użyźnić tym glebę. 

Żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu rośliny: oprysk 25% roztworem (1l preparatu w 5 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Rośliny powinny być dokładnie pokryte cieczą roboczą, a jej ilość zależna jest od ich wielkości.

Standardowy oprysk prewencyjny: oprysk 10% roztworem (1l preparatu w 9 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów.

Podlewanie: roztwór 4% (1l preparatu w 24 litrach wody) w ilości 1-2 litry roztworu /1 m2 bezpośrednio po posadzeniu. Stosować 2 – 3-krotnie na całą roślinę tak aby roztwór dostał się najbliżej korzeni 2 lub 3-krotnie punktowo na całą roślinę. Podlewanie punktowe zalecane jest w promieniu 20 cm od miejsca wzrostu rośliny.

Jako zaprawa: moczenie nasion, sadzonek, bulw, cebul i kłączy przez 45 minut w 25% roztworze (1l preparatu na 3l wody).

Skuteczność nawozu widoczna jest już przy poziomie stosowania roztworu w stężeniu 4-10%. Stosowany poziom stężenia stymulatora wzrostu zależy od stanu kondycyjnego roślin i ich wielkości – czyli fazy rozwojowej.

Uwaga: należy koncentrować strumień roztworu tak,  by kierował ciecz wprost na roślinę.

Zabiegi najlepiej wykonywać pod wieczór, przed opadaniem rosy.

WERMIKOMPOST = dobrostan roślin – przepis na cały rok

Producent zapewnia, że wystarczą 4 zabiegi z użyciem wermikompostu by utrzymać ogród w zdrowiu i bujnym wzroście. Oto co zaleca:

1) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na początku sezonu (marzec/ kwiecień) by stymulować rozwój roślin.

2) Oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem ok. 1 miesiąc po pierwszym zabiegu

3) Ponowny oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem w drugiej połowie sezonu (lipiec – sierpień).

4) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na koniec sezonu (wrzesień – październik) by przygotować rośliny do zimy.  

Wspomag jest preparatem zawierającym żywe organizmy, które w wyniku przemiany materii wydzielają gazy. Powoduje to pęcznienie kanistra. Dlatego, podczas magazynowania, zaleca się lekko odkręcić nakrętkę by gaz mógł znaleźć ujście. Przechowywanie w cieple i na słońcu wzmaga przemianę materii i wytwarzanie gazu, co może doprowadzić do eksplozji kanistra.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temp. uniemożliwiającej zamarznięcie tj. od +4 do +18 stopni C. Wspomag zachowuje swoje cechy nawozowe przez czas nieograniczony. Zalecane jest jednak jego zużycie w okresie 3 lat od daty produkcji.

Środki ostrożności: Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą. Używać odzież ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce. Nie stosować na pastwiskach.

Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania.

Bezpieczny dla pszczół, owadów pożytecznych, organizmów wodnych i człowieka.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr S-55/10

Producent: Przedsiębiorstwo Rolno Ekologiczne BIOHUMUSECO Sp. z o.o.

Inne produkty na bazie biohumusu:

   

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.