wspomagWSPOMAG – stymulator wzrostu 

kup

Pobudza naturalną odporność roślin
Silnie stymuluje wzrost i rozwój roślin

Wspomag jest eko­lo­gicznym pre­pa­ratem prze­zna­czonym do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin. Działa pro­fi­lak­tycz­nie oraz posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe. Aktywizuje fizjo­lo­giczną odpor­ność roślin, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna – wyciąg z bio­hu­musu (wermi­kom­po­stu) wytwarzanego przez dżdżow­nice kalifornijskie Eise­nia fetida. Stymulator jest zasobny we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe cenne dla roślin. Wspomag wpro­wa­dza­ do gleby drob­no­ustroje korzystne dla roślin. Jest to śro­dek bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. Produkt ogranicza lub eliminuje warunki sprzyjające rozwojowi chorób grzybowych roślin takich jak np: fytoftoroza (Phyto­ph­thora), mączniak (Sphe­ro­theca), plamistość pierścieniowa (grzyb: Myro­the­cium), fuzariozy (grzyb: Fusa­rium), kiła kapusty (grzyb: Pla­smo­dio­phora), Rhi­zoc­to­nia, szara pleśń (grzyb: Botrytis), Psen­do­pe­ziza i inne.

Jest wodnym roztworem biohumusu wzbogaconego licznymi dodatkami naturalnymi, istotnie rozszerzającymi zakres stymulacji wzrostu i rozwoju roślin. Wzmacnia naturalną odporność roślin. Poprawia żyzność gleby przez stymulowanie jej aktywności mikrobiologicznej oraz dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych wchłanianych natychmiast po podaniu. Przyjmowany jest przez wszystkie żywe, zielone części rośliny. Pobudza i potęguje życie biologiczne roślin, pozytywnie wpływa na żyzność gleby. Indukuje fizjologiczną odporność roślin.

wspomag 1lWspomag zalecany jest do stosowania w uprawach roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie. Stymulator może być stosowany do opryskiwania, podlewania i moczenia nasion, cebul, bulwo-cebul, bulw, karp, kłączy, itp.

Przykłady stosowania Wspomagu można zobaczyć na stronie www.drwilk.pl.

 

STOSOWANIE:

W związku z tym, że najcenniejsze składniki preparatu znajdują się w gęstej zawiesinie, producent nie przecedza produktu przed rozlaniem do butelek, tak by użytkownicy nie byli poszkodowani. Wiąże się to z zapychaniem dyszy opryskiwacza. W związku z powyższym producent zaleca przecedzić roztwór przed użyciem, a to co zostanie po przecedzeniu zostawić w ogrodzie dorzucając do kompostu, rozrzucając po grządkach czy pod drzewami i krzewami by użyźnić tym glebę. 

Żółknięcie liści i zahamowanie wzrostu rośliny: oprysk 25% roztworem (1l preparatu w 5 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Rośliny powinny być dokładnie pokryte cieczą roboczą, a jej ilość zależna jest od ich wielkości.

Standardowy oprysk prewencyjny: oprysk 10% roztworem (1l preparatu w 9 litrach wody) co 7 – 10 dni, 2 – 3 razy od momentu wystąpienia pierwszych objawów.

Podlewanie: roztwór 4% (1l preparatu w 24 litrach wody) w ilości 1-2 litry roztworu /1 m2 bezpośrednio po posadzeniu. Stosować 2 – 3-krotnie na całą roślinę tak aby roztwór dostał się najbliżej korzeni 2 lub 3-krotnie punktowo na całą roślinę. Podlewanie punktowe zalecane jest w promieniu 20 cm od miejsca wzrostu rośliny.

Jako zaprawa: moczenie nasion, sadzonek, bulw, cebul i kłączy przez 45 minut w 25% roztworze (1l preparatu na 3l wody).

Skuteczność nawozu widoczna jest już przy poziomie stosowania roztworu w stężeniu 4-10%. Stosowany poziom stężenia stymulatora wzrostu zależy od stanu kondycyjnego roślin i ich wielkości – czyli fazy rozwojowej.

Uwaga: należy koncentrować strumień roztworu tak,  by kierował ciecz wprost na roślinę.

Zabiegi najlepiej wykonywać pod wieczór, przed opadaniem rosy.

WERMIKOMPOST = dobrostan roślin – przepis na cały rok

Producent zapewnia, że wystarczą 4 zabiegi z użyciem wermikompostu by utrzymać ogród w zdrowiu i bujnym wzroście. Oto co zaleca:

1) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na początku sezonu (marzec/ kwiecień) by stymulować rozwój roślin.

2) Oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem ok. 1 miesiąc po pierwszym zabiegu

3) Ponowny oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem w drugiej połowie sezonu (lipiec – sierpień).

4) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na koniec sezonu (wrzesień – październik) by przygotować rośliny do zimy.  

Wspomag jest preparatem zawierającym żywe organizmy, które w wyniku przemiany materii wydzielają gazy. Powoduje to pęcznienie kanistra. Dlatego, podczas magazynowania, zaleca się lekko odkręcić nakrętkę by gaz mógł znaleźć ujście. Przechowywanie w cieple i na słońcu wzmaga przemianę materii i wytwarzanie gazu, co może doprowadzić do eksplozji kanistra.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temp. uniemożliwiającej zamarznięcie tj. od +4 do +18 stopni C. Wspomag zachowuje swoje cechy nawozowe przez czas nieograniczony. Zalecane jest jednak jego zużycie w okresie 3 lat od daty produkcji.

Środki ostrożności: Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować podstawowe środki ostrożności. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą. Używać odzież ochronną, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce. Nie stosować na pastwiskach.

Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania.

Bezpieczny dla pszczół, owadów pożytecznych, organizmów wodnych i człowieka.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr S-55/10

Producent: Przedsiębiorstwo Rolno Ekologiczne BIOHUMUSECO Sp. z o.o.

Inne produkty na bazie biohumusu:

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.