DOLOMIT NAWÓZ WAPNIOWY WĘGLOWO-MAGNEZOWY

WAPNO NAWOZOWE

10 kg – 6,10 zł20 kg – 12,00 złkup

20 kg wystarcza na 100 m2.

Dolomit jest wapnem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym z mielenia skał wapniowo – magnezowych (dolomitu). Jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych o niskiej zasobności w magnez i wapń. Brak magnezu i wapnia w glebie uniemożliwia wydajną produkcję roślinną. Stosowanie, często w nadmiarze, skoncentrowanych i fizjologicznie kwaśnych nawozów sztucznych typu NPK, przy skąpym i nieregularnym nawożeniu obornikiem, powoduje duże zakwaszenie gleb. Dodatkowo rozwój przemysłu, motoryzacji i związane z tym kwaśne deszcze konsekwentnie zwiększają stopień degradacji gleb. W takiej sytuacji nie wystarcza już stosowanie typowych nawozów wapniowych, lecz niezbędnym staje się stosowanie nawozów magnezowo-wapniowych, które odkwaszają glebę i równocześnie uzupełniają ją w mikroelementy.

Dolomit jest produktem łagodnie działającym, łatwo przyswajalnym przez rośliny. Przyczynia się do poprawy struktury gleby, uregulowania jej odczynu i właściwości fizyko-chemicznych.

Zalety stosowania Dolomitu:

– efektywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH  neutralizując kwasowość gleby,

– zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach,

– odkwasza glebę poprawiając jednocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę (poprawa gruzełkowatości gleby),

– zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje w podłożu wodę i powietrze,

– poprawia jakość odżywczą roślin,

– wprowadza do gleby mikroelementy (bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden, chrom) wpływające na ważne funkcje w roślinie jak np.: regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie: garbników, enzymów i mikroorganizmów potrzebnych roślinom,

– zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,

– przeciwdziała negatywnym wpływom ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich,

– z uwagi na duży stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do reakcji w glebie i jest szybko przyswajany przez rośliny,

– przyspiesza rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę.

Regulowanie odczynu gleby i stosowanie wapna DOLOMIT jest wskazane celem zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Unikać należy jednak wapniowania gruntów do tego nie przeznaczonych tzn. o właściwym odczynie pH, w szczególności przeznaczonych dla roślin kwasolubnych.

Skład DOLOMITU:

CaCO3 – 50%

MgCO3 – 40%

CaO – 54%

kwasomierz glebowyStosowanie Dolomitu:

Dolomit można stosować latem, jesienią po zbiorach (terminy optymalne) lub wiosną pod uprawy przedsiewne (termin dopuszczalny) najlepiej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub sadzeniem roślin, oraz przed zastosowaniem innych nawozów. Po wysianiu nawozu należy wymieszać z glebą na głębokość ok. 20 cm, a na trawnikach przegrabić. Pod kątem likwidacji kwasowości gleby nawożenie DOLOMITEM należy powtarzać w odstępach 2-3 letnich. Nawóz wapniowo-magnezowy stosować należy na wszystkich rodzajach gleb i pod wszystkie uprawy, w a szczególności na glebach lekkich i kwaśnych, oraz pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu, szczególnie w ogródkach działkowych i przydomowych.

Jeśli planujesz zastosować obornik granulowany to zrób to 3 tygodnie przed lub po zastosowaniu dolomitu.

Zalecane ilości:                                                              Przeliczniki

– gleby lekkie – 20-30 kg / 100 m2 (1 ar)

– gleby średnie – 30-40 kg / 100 m2 (1 ar)

– gleby ciężkie – 40-50 kg / 100 m2 (1 ar)

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalniane stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego.

Gleba lekka łatwo się rozsypuje, nie jest lepka, przez co nie brudzi palców, nie da się formować nawet w stanie wilgotnym. Jest to potoczna nazwa gleb wytworzonych na żwirowym, piaszczystym lub silnie spiaszczonym gliniastym podłożu. Gleba lekka odznacza się kwaśnym odczynem (pH 3-5), złymi stosunkami wodnymi oraz niską zasobnością w próchnicę ze względu na jej strukturę. Gruboziarnisty (z reguły) skład mechaniczny tej gleby powoduje, że szybko wchłania wodę opadową przy małej zdolności jej retencjonowania. Wynikiem tego jest jej znaczna suchość. Z kolei szybka infiltracja wpływa na łatwość przemieszczania się cząstek glebowych w dół profilu glebowego, co obniża żyzność gleby lekkiej. Do gleb lekkich zalicza się m.in.: gleby bielicoziemne, brunatno ziemne, płowe. i lessy.

Gleba średnia wytworzona jest z glin lekkich pochodzenia zwałowego i aluwialnego, utworów pyłowo-gliniastych wodnego pochodzenia oraz utworów wietrzeniowych. Przy jej rozcieraniu wyczujesz obecność piasku, lekko pobrudzi palce, a w stanie wilgotnym pozwoli się formować w grube wałki, które łatwo ulegają przerwaniu.

Gleba ciężka, po roztarciu, silnie brudzi palce, w stanie wilgotnym jest lepka – można ją formować w dowolne kształty. Należy do różnych typów gleb: brunatnych, czarnoziemnych, mad i rędzin. Charakteryzuje się małą pojemnością powietrzną i dla uzyskania wyższych plonów należy zwiększać jej przewiewność i pulchność przez meliorację, uprawę roślin głęboko się korzeniących, stosowanie nawozów wapniowych, a także przez piaskowanie i nawożenie organiczne.

Dawki zalecane mogą nie w pełni regulować odczyn gleb, na których wapnowanie jest konieczne, dlatego w razie utrzymania się kwaśnego odczynu gleby należy po kilku miesiącach powtórzyć nawożenie.

Sposób wysiewania:

– rozrzutnikiem do nawozów lub ręcznie.

Dłuższe przechowywanie nie wpływa na obniżenie właściwości nawozu.

Magnez w glebie

Większość gleb Polski charakteryzuje się niską naturalną zasobnością w magnez. Do pogłębiania się deficytu znacząco przyczynia się silne zakwaszenie naszych gleb i niska zawartość materii organicznej, co ogranicza możliwości wiązania (sorbowania) magnezu w glebie. Magnez jest pierwiastkiem bardzo „ruchliwym”, więc łatwo podlega wymywaniu w głębsze warstwy profilu glebowego. Dlatego właśnie należy stosować go regularnie. Z reguły im gleba lżejsza i bardziej kwaśna, tym wymywanie magnezu przebiega szybciej. Magnez – w przeciwieństwie do potasu – jest łatwo wymywany również z gleb cięższych. Roczne wymycie może wynieść od około 10 kg, nawet do ponad 40 kg MgO/z hektara.

Magnez w glebie, jak również potas decyduje o relatywnie stabilnej zawartości w glebie wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych, bo decydujących o jej pojemności sorpcyjnej.

W glebach naszej strefy klimatycznej, obok wapnia – magnez powinien stanowić podstawowy składnik kompleksu sorpcyjnego. Jego zawartość w kompleksie sorpcyjnym i roztworze glebowym w optymalnym stężeniu umożliwia roślinom lepsze jego pobieranie, bo pobierany jest głównie na skutek biernego ruchu roztworu glebowego. Im więcej magnezu rozpuszczonego w roztworze glebowym, tym większa szansa, że roślina lepiej go pobierze, szczególnie przez młode korzenie. Słabo pobierany jest w niższych temperaturach i w glebach bardzo kwaśnych, a takich mamy coraz więcej. W glebach o pH w 1 M KCl poniżej 5,1 praktycznie nie można spodziewać się normalnego rozwoju systemu korzeniowego rośliny i pobierania wody oraz składników pokarmowych. (…)

Niedobór magnezu, nawet utajony, powoduje:

  • spowolniony wzrost roślin od wczesnych faz rozwoju, bo najgorzej pobierają ten składnik młode rośliny. Brak magnezu, obok fosforu ogranicza prawidłowy rozwój korzeni i ich sprawność, dlatego tak ważne jest stosowanie magnezu do gleby, a nie tylko dolistnie, gdy rośliny są większe;
  • ogranicza pobieranie składników pokarmowych z gleby, najbardziej fosforu i potasu;
  • spadek odporności roślin na choroby;
  • mniejszą zawartość chlorofilu, czyli niższe plony, a w konsekwencji spadek plonu ziarna, bulw, korzeni;
  • niższą zawartość białka, białka gorszej jakości;
  • niższą zawartość tłuszczu, cukrów (na przykład w korzeniach buraka), w tym skrobi w bulwach ziemniaka, mniej karotenu, witaminy A, czyli pogorszenie wartości biologicznej plonu.” źródło: nawozy.eu

„Kreda nawozowa – konieczność czy ciekawa alternatywa!?” – artykuł

Zobacz też inne wapna do ogrodu:

wapno granulowane

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.