Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie ekstrakt humusowy pochodzący z leonardytów. IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA poprawia strukturę każdego typu gleby. Tworzy agregaty i nadaje stabilność strukturalną łącząc się z glinami i tworząc układ wymienny. Sprzyja obiegowi wody, ogranicza erozję i wspomaga wymianę gazową. Ułatwia dostęp powietrza do gleb ciężkich i gliniastych zapobiegając ich zagęszczaniu. Działanie tego naturalnego nawozu pozwala na ograniczenie wypłukiwania podłoża przepuszczalnego, a w przypadku gleb ciężkich – sprzyja ich drenażowi i rozluźnieniu. 

kup

Poprawia fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby!

IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA poprawia właściwości chemiczne gleby zwiększając jej zdolność do wymiany kationowej dzięki czemu uwalniają się rezerwy zawartych w podłożu składników odżywczych. Ze względu na wysoką zdolność do wymiany kationowej kwasów humusowych, w glebie uwalniane są sole (np. Ca i Mg) tworząc dostępne dla roślin chelaty. Kwasy humusowe wiążą i unieruchamiają pierwiastki toksyczne, szczególnie aluminium i metale ciężkie. 

IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA oddziałuje na właściwości biologiczne gleby. Wspomaga procesy uwalniania soli mineralnych, służy jako pokarm dla mikroorganizmów oraz stymuluje rozwój cennej mikoflory glebowej. 

IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA zwiększa dostępność składników odżywczych dla roślin. Nawóz ten stanowi naturalne źródło azotu i fosforu, uwalnianych w procesach mineralizacji materii organicznej w glebie. Proces mineralizacji posiada fundamentalne znaczenie dla przetwarzania materii organicznej, która przyjmując formę związków nieorganicznych (soli mineralnych) może na nowo zostać wykorzystana przez rośliny. Nawóz uwalnia elementy odżywcze w glebach zasadowych, dzięki temu fosfor, zablokowany przez dużą ilość wapnia, staje się dostępny i możliwy do przyswojenia przez rośliny.

IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA zwiększa zdolność zatrzymywania wody w glebie. Zawarte w produkcie humusowe substancje czynne zatrzymują cząsteczki wody tworząc warstwę wilgoci w glebie poprzez współoddziaływanie cząsteczek wody, zmniejszając parowanie.  

IBER-HUMUS Ps-90 ULTRA ogranicza przenikanie azotanów do wód podziemnych. Kwasy humusowe wiążą azotany i zatrzymują je w strefie korzeniowej, zapobiegając przed wypłukiwaniem azotanów do wód gruntowych, chroniąc zasoby wody pitnej. 

Pochodzenie: 100% leonardyty
Poprawia strukturę wszystkich typów gleb.
Zwiększa dostępność składników odżywczych.
Zwiększa retencję wodną (CRA).
Zwiększa zdolność kationo-wymienną (CIC) oraz stanowi bufor gleby.
Wspomaga rozwój drobnoustrojów w glebie.
Zapobiega erozji gleby.

Cechy kwasów humusowych:

KWASY HUMINOWEKWASY FULWOWE
Rozpuszczalne wyłącznie w środowisku zasadowym, wytrącające się w środowisku kwaśnym.Rozpuszczalne w środowisku zasadowym, nie wytrącają się w środowisku kwaśnym.
Wysoka zdolność do wymiany kationowej.Niska zdolność do wymiany kationowej.
Tworzą w glebie stabilne struktury silnie związane z gliną.Nie posiadają działania koloidalnego, nie łączą się z gliną anie nie ulegają wypłukaniu.
Odgrywają ważną rolę w procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w glebie.Odgrywają ważną rolę biologiczną zarówno w glebie, jak też przy zastosowaniu dolistnym.
Posiadają duży wpływ chelatujący na mikro- i makroskładniki odżywcze.Posiadają słabszy od kwasów huminowych wpływ chelatujący.
Działają w sposób trwały i stabilny.Działają w sposób szybki, ale krótkotrwały (szokowy), mają silne działanie stymulujące.
Ich podstawowa funkcja wiąże się z oddziaływaniem glebowym.Mogą być metabolizowane przy zastosowaniu dolistnym.
Zatrzymują wodę o masie 15 razy większej niż ich własna!Tworzą związki z mikroorganizmami w glebie.
Kwasy huminowe-opis  Kwasy huminowe a ludzki organizm – przeczytaj 

IBER HUMUS Ps 90 ULTRA zawiera:

Ekstrakt humusowy całkowity85%
Kwasy huminowe70%
Kwasy fulwowe15%
Potas rozpuszczalny całkowicie (K2O)8%
pH:9,5

Stosowanie:

IBER-HUMUS zalecany jest do stosowania we wszystkich rodzajach upraw sadowniczych, warzywnych, przemysłowych i ozdobnych. Optymalne jest stosowanie przez cały okres uprawy, poprzez fertygację, kiedy rośliny mają największe zapotrzebowanie na składniki odżywcze (np. początek uprawy, podczas wzrostu owoców i ich dojrzewaniu itp.).

Uwaga: Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Nie mieszać z polifosforanami. Nie stosować w roztworze wody poniżej pH – 4,5.

Dawkowanie

Aplikacja doglebowa poprzez fertygację: 8-10 kg/ ha, rozłożone na cały okres uprawy.

Aplikacja doglebowa przez podlanie: 2 zabiegi po 2,5 – 3 kg/ha.

Mniejsze powierzchnie (ogrody, działki):

30 g – 60 g/ 1 ar parę razy w sezonie (im gorsza ziemia tym więcej i częściej).

15 ml (1 łyżka) = 7,5 g.

Opakowanie: worek 5 kg.

Producent: Iberfol, S.L. Poligono Industrial Puente Alto, Hiszpania.

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.