mączka granitowa

kup 

Mączki mineralne, zwane też mączkami skalnymi, zawierają wiele składników mineralnych i mikroelementów w kompozycjach i proporcjach spotykanych w naturze. W związku z tym stanowią naturalne i bezpieczne nawozy, których nie ma możliwości przedawkowania lub dostarczenia pierwiastków w niewłaściwej proporcji. Składniki mączki są stopniowo rozpuszczane i rozprowadzane w glebie. Staje się to głównie dzięki różnorakim mikroorganizmom, ale też licznym procesom fizykochemicznym, wskutek ruchów powietrza, wody, cząstek gleby itp.

Mączka granitowa jako jedna z mączek skalnych, stosowana jest od tysięcy lat. Jest naturalnym mineralnym środkiem poprawiającym właściwości gleby, pozyskiwanym przez zmielenie skały granitowej. Przydatna jest na glebach ciężkich (zwiększa gruzełkowatość), jak i glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w materiały ilaste. W obu przypadkach zwiększa ona pojemność wodną gleb, szczególnie w warstwie próchnicznej. Najważniejszym jednak walorem mączki jest zawartość w niej wielu niezbędnych makro, mikro i ultramikroelementów, co niezbędne jest do prawidłowego wzrostu roślin, a w dalszym łańcuchu żywieniowym, ludzi i zwierząt. Mączka dodatkowo pełni rolę sanitarną, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników. Zatrzymuje również azot w glebie. Ponadto warto nadmienić, że mączka granitowa doskonale współdziała z pożytecznymi mikroorganizmami (ProBio Emami), biohumusem/ wermikompostem czy obornikiem.

Doświadczenia ze stosowania mączki granitowej w uprawach wskazują, że rośliny, po jej zastosowaniu nabierają wigoru. Drzewa owocowe, które wcześniej rodziły niedoskonałe i robaczywe owoce, po zastosowaniu  mączki zaczęły wydawać owoce słodsze, całkowicie zdrowe i wolne od chorób. Niesamowite efekty stosowania mączki granitowej nie powinny być zaskoczeniem, ponieważ granit, podobnie jak bazalt jest skałą pierwotną, ma on więc pożądany, nie zmieniony wietrzeniem (erozją), skład do uprawy większości roślin.

oraz wiele innych mikroelementów i pierwiastków śladowych, w tym selen (Se), siarkę (S), molibden (Mo), miedź (Cu), lit (Li), chrom (Cr), nikiel (Ni), iryd (Ir), srebro (Ag), złoto (Au), cynk (Zn), kobalt (Co).

Mączka granitowa nie zawiera wiele jodu, dlatego wskazane jest stosowanie nawozów zawierających ten pierwiastek. Jod naturalnie występuje w wodorostach (algach). Przykładowym, ekologicznym nawozem na bazie alg jest BioAlga.

 

Mączka granitowa (jak i inne mączki skalne, wapno rolnicze czy dolomit) zawiera śladowe ilości metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla zdrowia, gdyż ich stężenie jest niskie. Ponadto jeśli mikroorganizmy glebowe i rośliny mają dostateczną ilość wapnia, magnezu, potasu i sodu (co wiąże się wyższym pH gleby), to przyswajalność metali ciężkich przez rośliny jest niska. Rośliny po prostu „wybierają” sobie to co potrzebują, zwykle nie potrzebują metali ciężkich w dużych ilościach. Należy również zauważyć, że niektóre „metale ciężkie” są roślinom, zwierzętom i ludziom niezbędne dla zdrowia (cynk, molibden, chrom, nikiel, kobalt…). Pragniemy zaznaczyć, że oferowana przez nas mączka granitowa zawiera znikome ilości metali ciężkich, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

metalw suchej masie [mg/kg]dopuszczalna norma dla gosp. ekologicznych [mg/kg]
Pb (ołów)poniżej 10do 140
Cd (kadm)poniżej 2do 5
As (arsen)poniżej 4do 50
Hg (rtęć)poniżej 0,002do 2

Stosowanie mączki granitowej    

Przeliczniki

W różnych opracowaniach spotkaliśmy się o zakwaszających właściwościach mączki granitowej, co kłóci się z wynikiem badania odczynu oferowanej przez nas mączki granitowej, który wynosi pH 8,6. Jednakże, granit spełnia wszystkie warunki kwalifikujące go na skałę „kwaśną” ponieważ jest skałą magmową, ubogą w jony zasadotwórcze (Ca2+, Mg2+, K+, Na+), za to bogatą w kwarc. Zawartość krzemionki (SiO2) powyżej 66% kwalifikuje skały jako kwaśne a mączka granitowa ma kwarcu ok. 73%. Dlatego mimo wysokiego pH proponujemy stosować mączkę granitową do roślin tolerujących kwaśne podłoże lub do zakwaszania zbyt zasadowego podłoża. Nie wykluczamy stosowania jej w uprawie roślin zasadolubnych, wystarczy regularnie badać odczyn gleby i jeśli obniży się poniżej pH 6,8 – dodać wapno kredowe lub dolomit.

Mączka granitowa to nawóz wolno działający (tym wolniej im wyższego sortu są drobiny). Dlatego można stosować stosunkowo wysokie dawki 0,5 do nawet 5 kg/m² (5-50 ton na hektar). Pozytywne efekty stosowania mączki granitowej uzyskuje się już przy dawce 500 kg/ha/rok. Proponujemy stosowanie podobne do mączki bazaltowej – 1,5 – 2 tony na hektar/ rok.

Ukorzenianie – warto dodać trochę mączki granitowej lub bazaltowej do ziemi przygotowanej do wysiewu nasion lub do ukorzeniania drzewek i krzewów. Wystarczy kilka gramów na doniczkę (więcej na pewno nie zaszkodzi).

Kompostowanie – kilka garści mączki wysypanej co warstwę kompostu wystarczy by znacznie zwiększyć zawartość mikroelementów i pierwiastków śladowych w kompoście. Dawka: około 5 kg mączki /100 kg kompostu.

Inne mączki skalne:

Mączka bazaltowa

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.