Sadzvit-ekoSADZVIT-EKO UKORZENIACZ

200 ml – 5,40 zł5l – 37,57 złKUP

jest natu­ralnym, organicznym środkiem nie­odzownym przy sadze­niu i prze­sa­dza­niu roślin, roz­mna­ża­niu mate­riału szkółkarskiego oraz polep­sza­jącym warunki dla kieł­ku­ją­cych nasion.

Sprzyja rozwojowi korzenia.
Uodparnia rośliny przed chorobami.
Zawiera mikroorganizmy mikrotyczne.

Głównym składnikiem Sadzvit-eko jest wermikompost uzyskany z hodowli dżdżownic kalifornijskich (Eisenia fetida) wzbogacony naturalnymi dodatkami  zwiększającymi jego przylepność do korzenia i rośliny oraz zwiększającymi zdolność magazynowania wody.

Sadzvit-eko jest niezwykle skuteczny podczas ukorzeniania i przesadzania. Skutecznie zasila rośliny i wzbogaca podłoże w pożyteczne mikroorganizmy.

Sadzvit-ekoZalety SADZVIT – EKO:

– zawiera mikro­or­ga­ni­zmy miko­ry­tyczne, sprzy­ja­jące roz­wo­jowi korze­nia,

– przyśpiesza rozwój systemu korzeniowego,

– uod­par­nia rośliny na prze­su­sze­nie i cho­roby,

– uszla­chet­nia pod­łoże zapo­bie­ga­jąc jego degradacji,

– stosując preparat uzyskuje się właściwe warunki rozwoju młodej rośliny,

– umożliwia równomierne rozprowadzenie nasion unikając późniejszego przerywania.

STOSOWANIE                                                      Przeliczniki

SADZVIT-EKO przeznaczony jest do:

  • uprawy wszystkich warzyw w warunkach wielkotowarowych, pod osłonami i na działkach hobbystycznych;

  • uprawy wszystkich roślin sadowniczych (drzewa i krzewy owocowe );

  • uprawy wszystkich roślin ozdobnych (rośliny doniczkowe, rabatowe, krzewy i drzewa ozdobne, trawniki);

  • uprawy wszystkich roślin leśnych (szkółki leśne – siew nasion i pikowanie, uprawa w pojemnikach)

  • oraz do uprawy wszystkich rolniczych roślin polowych (poprawienie właściwości gleby).

Wskazane jest stosowanie SADZVITU – EKO w szkółkarstwie leśnym, ze względu na to, że uzyskiwane sadzonki przesadzane są do jałowego podłoża. Dobrze uformowana bryła korzeniowa daje roślinom lepszy start, a w konsekwencji lepszy wzrost i rozwój drzew oraz krzewów.

Ogólna uwaga: NIE przekraczać 5% zawartości w podłożu.

Sadzvit-ekoRośliny doniczkowe

ok. 50 ml SADZVITU – EKO obsypać dołek na bocznych ściankach i dno przygotowanej ziemi w doniczce do wsadzenia rośliny. Obficie podlać wodą. Na tak przygotowane podłoże posadzić roślinę z bryłą korzeniową, obsypać korzeń wraz z częścią łodygi ziemią kwiatową do wysokości brzegu doniczki.

Nasiona warzyw lub kwiatów: nasiona można dokładnie wymieszać z sypkim lub zmieszanym z wodą (lejąca papka) SADZVITEM – EKO w dowolnej proporcji. Tak uzyskaną mieszankę wsypywać/ wlewać drobnym strumieniem do przygotowanych dołków lub redlin i ręcznie zakryć je ziemią.

Rozsady do pikowania: dwie części Sadzvit-eko zmieszać w naczyniu z jedną częścią wody, odczekać 30 minut. Następnie korzenie rozsady zanurzyć w powstałej papce i wsadzać do gruntu.

Rośliny cebulowe i bulwiaste: wsypać ok. 20 ml Sadzvitu-Eko pod każdą sadzoną cebulę (np. mieczyki, tulipany itp.) lub ok. 40 ml pod każdą sadzoną bulwę (np.: dalie) i obficie podlać roślinę.

Papka do namaczania cebul: dwie części Sadzvit-eko zmieszać w naczyniu z jedną częścią wody, odczekać 30 minut. Następnie cebule zanurzyć w powstałej papce i wsadzać do gruntu.

Krzewy i drzewka: wsypać w zależności od wielkości rośliny 200 ml – 500 ml Sadzvitu-Eko do dołka, wlać 1,5 – 2,0 l wody, posadzić roślinę i zasypać dołek glebą.

W przypadku przesadzania i pikowania zaleca się zanurzenie korzenia młodej rośliny, dbając by był szczelnie oblepiony papką z SADZVITU – EKO.

Trawniki: przed założeniem trawnika rozsypać równomiernie na powierzchni gleby 3-5 litrów SADZVITU – EKO na 1 mi wymieszać zwierzchnią warstwą gleby.

Przygotowanie podłoża do sadzenia: dodać Sadzvit-eko do podłoża w ilości 5% i wymieszać. Ważne by nie przesadzać z dodawaniem Sadzvitu-eko do podłoża ponieważ badania wykazały, że najlepsze efekty osiągane są przy zawartości 4 – 5% Sadzvitu-eko w podłożu, czyli 40-50 ml na 1 litr ziemi. 

W gruncie istotne jest zmieszanie wierzchniej warstwy gleby z SADZVITEM-EKO w podobnej proporcji i do tak przygotowanego podłoża sadzić rośliny lub wysiewać nasiona.

Sadzvit-ecoWskazane jest stosowanie SADZVITU-EKO w szkółkarstwie w produkcji sadzonek i rozsad gdyż uzyskiwane w ten sposób rośliny są bardzo dobrze przygotowane do dalszej uprawy. SADZVIT – EKO minimalizuje skutki stresu procesu produkcyjnego. Dobrze uformowana bryła korzeniowa daje roślinom lepszy start, a w konsekwencji lepszy wzrost i rozwój.

Opakowania: 200 ml (+/- 100 g) i 5 l (+/- 3 kg). Opakowanie 5 litrowe zamykane jest na bardzo funkcjonalne zamknięcie strunowe, dzięki czemu zawsze można je szczelnie zamknąć po każdym stosowaniu.

Rodzaje Sadzvit-eko:

  • UKORZENIACZ
  • ZAPRAWA DO CEBUL
  • NASIONA i ROZSADY

Produkty na bazie biohumusu:

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.