FerolepFerolep Marker – feromonowa pułapka na mole spożywcze

kup

Pułapka lepowa z feromonem służąca do wyłapywania i monitorowania populacji osobników dorosłych mklika mącznego (Ephestia kuehniella) i innych gatunków mklików (Ephestia sp., Cadra sp.) oraz omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella). Można ją stosować w domowych spiżarniach, kuchniach, restauracjach, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w przechowalniach i w magazynach i w innych pomieszczeniach, wszędzie tam gdzie przechowywane są suche produkty spożywcze.

Zawiera feromon płciowy samicy mklika.

Ferolep to samoprzylepny kartonik o wymiarach 20 x 6 cm, nasączony feromonem samicy mola i powleczony na zewnątrz nieschnącym klejem. Samce mklików i omacnicy spichrzanki, zwabione przez feromon, przyklejają się do pułapki uniemożliwiając im połączenie z żywą samicą. W ten sposób zmniejsza się rozrodczość owadów, co prowadzi do zmniejszenia populacji.

Stosowanie:

1) Oderwać papier ochronny od lepkiego kartonu.

2) Przykleić w miejscach występowania szkodników, szczególnie w tych miejscach, które są początkami głównych prądów powietrznych, aby umożliwić rozprzestrzenianie się feromonów po całym pomieszczeniu.

3) Nie należy umieszczać pułapek przy ścianach lub w tych miejscach, w których zawirowania powietrza mogą przyczynić się do wyznaczania samcom mklików mylnego szlaku wabienia.Nie umieszczać pułapek obok otwartych, okien lub przewodów wentylacyjnych, gdzie ruch powietrza przenosiłby feromon poza monitorowany obszar i budynek.

4) Feromonowe pułapki na mkliki należy wymieniać co 6 tygodni lub wtedy, gdy powierzchnia lepowa jest zapełniona owadami.

Środki ostrożności:

Po rozłożeniu pułapek umyć ręce wodą i mydłem. Nie dopuścić dzieci do kontaktu z pułapką. Po kontakcie ze skórą usunąć klej odpowiednim preparatem do czyszczenia i zmyć powierzchnię skóry obficie wodą i mydłem.

Pułapka nie zawiera insektycydu. Jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wabi tylko samce mklików i omacnicy spichrzanki.

Wszystkie pułapki na mole