Odstraszanie nornic, kretów, kun, karczowników, dzików, zajęcy, lisów i innej zwierzyny płowej

  • ONE SHOT na dzikie zwierzęta
  • ONE SHOT na krety
  • spray_kuny