APOL-HUMUS pierwszy polski stymulator wzrostu

1kg – 16,00 zł5kg – 74,25 zł 20kg – 276,50 złkup

Apol-humusAPOL-HUMUS powstał przez połączenie kwasów humusowych i polimerów chitozanu (10%), łącząc w sobie wszystkie cechy tych produktów. Połączenia dokonał pan Jan Kaźmierski dla Poli-Farm Sp. z o.o. w Łowiczu. Preparat przeznaczony jest do doglebowego i dolistnego nawożenia roślin oraz poprawy jakości gleby.

Apol-humus stosujemy wczesną wiosną, przed siewem, następnie na przełomie maja i czerwca, a ostatni raz jesienią.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że zastosowanie Apol-Humus miało znacznie lepszy wpływ na ukorzenienia, a potem wzrost roślin i masę zieloną w porównaniu do dostępnych na polskim rynku preparatów na bazie kwasów humusowych.

Właściwości Apol-humus wynikające z zawartości kwasów humusowych:

– ma zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków oraz powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin,

– poprawia strukturę gleby, zapobiega utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,

– rozluźnia gleby zwięzłe i poprawia ich przewietrzanie,

– neutralizuje pH gleby,

– wzbogaca glebę w substancje organiczne i mineralne,

– poprawia dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,

– zwiększa pobieranie azotu przez rośliny,

– pomaga eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,

– zmniejsza dostępność substancji toksycznych z gleby,

– stymuluje enzymy roślin i zwiększa ich produkcję,

– wspomaga naturalną odporność roślin,

– zwiększa zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność.

Chitozan aktywnie stymuluje wzrost roślin, przyrost systemu korzeniowego oraz części nadziemnych. Chitozan poprawia jakość plonów, ich wygląd i wartość odżywczą.

Przeprowadzone badania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały m.in., że:
– APOL-HUMUS ma znaczący wpływ na wydajność fotosyntetyczną roślin (zwiększony potencjał plonotwórczy), przykładowo stosując zaledwie 7,5 l na ha plon sałaty masłowej Natahalie wzrósł o 55%;
– APOL-HUMUS wzmaga wigor drzew owocowych, które wytwarzają przyrosty nawet o 70% dłuższe niż kontrola i podobny wzrost liczby kwiatów. Godny zauważenia jest fakt, że ten zwiększony wigor nie hamuje zawiązywania pąków kwiatowych, co często można spotkać przy nieodpowiednim nawożeniu;
– APOL-HUMUS zwiększa plony przy jednoczesnym zmniejszeniu nawożenia o 25%, przykładowo plon kukurydzy Farmplus wzrósł o ponad 650kg/ha.

STOSOWANIE:                                                       

Przeliczniki  Stosowanie w Rolnictwie

Ukorzenianie roślin: 50 ml na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2).

Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%.

Opryskiwanie roślin: 50 ml w 5 litrach na 100 m2 (10 ml Apol-humus w 1 litrze wody na 20 m2).

Podlewanie roślin po posadzeniu: 50 ml w 200 litrach na 100 m2 – 2,5 ml Apol-humus w 10 litrach wody na 5 m2 (2 litry roztworu na 1m2). Dla lepszego efektu, pod świeżo posadzone rośliny, specjaliści zalecają większą dawkę nawet 3 – 4% (300 – 400 ml w 10 litrach wody). Dobrym pomysłem jest łączyć stosowanie APOL-HUMUS z BETA-CHIKOLEM. APOL-HUMUS stosować doglebowo a BETA-CHIKOL dolistnie.

Preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią. W ogrodach przydomowych APOL-HUMUS stosujemy tzw. na okrągło, szczególnie przy sadzeniu nowych roślin.

 Rolnictwo

Rośliny ozdobne: 5-15 kg/ha jednorazowo, doglebowo.

Zboża:

5 kg/ha po siewie na oziminy.

10 kg/ha po ruszeniu wegetacji.

15 kg/ha na jare i kukurydzę po siewie.

Warzywa: 15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu.

Okopowe: 15 kg/ha doglebowo, po wysiewie lub posadzeniu.

Sadownictwo:

5-10 kg/ha wiosną po ruszeniu wegetacji.

5 kg/ha po zbiorach.

Fertygacja: 1 kg/10 000 l wody.

Ukorzenianie roślin: 50 ml na 100 m2

Nasiona i siewki podlewać w stężeniu 2%.

Ogólnie: preparat stosujemy przed siewem i po siewie wiosną i jesienią. Następne zabiegi zalecane są na przełomie maja i czerwca, ostatni jesienią.

Artykuł o APOL-HUMUS

Podobny produkt:

Beta-chikol

 

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.