Hydrożel PRO (pylisty)

Niezastąpiony w nowych nasadzeniach.

kup 

 

Hydrożel PROPylista postać hydrożelu polecana jest do żelowania (otoczkowania) systemu korzeniowego przed sadzeniem lub po wyjęciu roślin z gruntu przygotowując je do transportu.

Hydrożel to „magazyn wody” dla korzeni roślin. Pochłania wodę z gleby w momencie jej uwodnienia (1 gram magazynuje ok. 400 ml wody)  i oddaje ją w trakcie jej niedoboru. Ten poziom chłonności wody uznawany jest za optymalny, ponieważ zastosowanie hydrożeli o mniejszej chłonności wymaga zwiększenia ich dawki, co podwyższa koszty inwestycji. Z kolei te o bardzo dużej chłonności, są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Hydrożel PRO ma frakcję pylistą i stosowany jest głównie do:

– żelowania/ otoczkowania systemu korzeniowego przed sadzeniem,

– żelowania/ otoczkowania korzeni przed transportem roślin w celu ich zabezpieczenia przed przesuszeniem,

– ukorzeniania sadzonek zielnych i zdrewniałych,

– malowania mchem.

Hydrożel PRO stosowany jest przez szkółkarzy; podczas zakładania sadów; przy zalesianiu, wielopowierzchniowych nasadzeniach, zakładaniu plantacji krzewów owocowych (truskawki, borówki, maliny …).

W długich okresach bezdeszczowych, pojawiających się coraz częściej w naszym kraju, występuje potrzeba zapewnienia uprawom dostępu do wody. W celu poprawienia warunków wodno – powietrznych gleb coraz częściej stosuje się substancje hydrożelowe. Znajdują one szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie. Hydrożel to substancja syntetyczna, która może zmagazynować nawet 1000 razy więcej wody niż sama waży a przy tym jest nietoksyczna. Cykl wchłaniania i oddawania wody przez preparat może być powtarzany tysiące razy.

Woda jest wiązana w polimerowej strukturze tworząc trwałe krople, a uwalniana dzięki podsiąkaniu kapilarnemu roślin. Preparat zapewnia dostępność wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi w strefie korzeni roślin. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz korzeni włośnikowych rośliny. Hydrożel jest bezpieczny dla środowiska, działa przez około 5 lat, następnie ulega rozkładowi.

Niezastąpiony w nowych nasadzeniach.
 

Hydrożel PRO i AGRO - porównanieKorzyści ze stosowania Hydrożelu PRO

– stymuluje rozwój systemu korzeniowego,

– przyspiesza wzrost roślin, zmniejsza ich „wypadanie” spowodowane stresem wodnym,

zapobiega wymywaniu nawozów magazynując je wraz z wodą, z kolei zatrzymane składniki nie zanieczyszczają wód gruntowych (dodatkowy eko-atut),

– jest trwały i aktywny w glebie, co najmniej przez 5 lat, 

– jest ekonomiczny – 2 g wystarcza na 3 sadzonki.

ZASTOSOWANIE

Żelowanie systemu korzeniowego roślin: 50 g hydrożelu mieszamy z 5 – 10 l wody, optymalnie – 7,5 litra (1 kg/ 100 – 200 l, optymalnie – 150 l).

Wydajność 7,5 l roztworu:

– 90 sadzonek o korzeniach ok. 20 cm (np. truskawki),

– 37 sadzonek drzew i krzewów owocowych (np. jabłonie).

Wydajność 150 l roztworu:

– 1800 sadzonek o korzeniach ok. 20 cm (np. truskawki),

– 750 sadzonek drzew i krzewów owocowych (np. jabłonie),

– 3500 sadzonek sosny (ok. 1/2 ha),

– 1500 sadzonek dębu (ok. 20 arów),

– 3400 sadzonek brzozy (ok. 60 arów). 

Dane techniczne:

Skład: sieciowany poliakryloamid (Potasowy) – polimer kwasu akrylowego

Wygląd: sucha postać – biały proszek, nawodniona postać – przezroczysty żel

Granulacja: pył (0,05 mm – 0,35 mm)
Absorbcja maksymalna (masa/masa): 400 w wodzie demi
Zdolność zatrzymywania wody: 980 ml/l 

Dostępność wody: 95%
Efektywność w gruncie: do 5 lat
Toksyczność: brak w normalnych warunkach użytkowania.
Temperatura magazynowania: 0o – 35o C
Trwałość suchego produktu: 5 lat

Podobne produkty:

Hydrożel AGRO wermikulit medium 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.