Hydrożel AGRO – Twój sposób na suszę

kup 

 

Hydrożel o optymalnej, polecanej chłonności dla tego typu produktów: 400 g/g

Najbardziej popularna postać Hydrożelu polecana do wszelkich aplikacji rolniczych, leśnych i ogrodniczych.
 

Hydrożel AGROHydrożel to „magazyn wody” dla korzeni roślin. Pochłania wodę z gleby w momencie jej uwodnienia (1 gram magazynuje ok. 400 ml wody)  i oddaje ją w trakcie jej niedoboru. Ten poziom chłonności wody uznawany jest za optymalny, ponieważ zastosowanie hydrożeli o mniejszej chłonności wymaga zwiększenia ich dawki, co podwyższa koszty inwestycji. Z kolei te o bardzo dużej chłonności, są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

W długich okresach bezdeszczowych, pojawiających się coraz częściej w naszym kraju, występuje potrzeba zapewnienia uprawom dostępu do wody. W celu poprawienia warunków wodno – powietrznych gleb coraz częściej stosuje się substancje hydrożelowe. Znajdują one szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie. Hydrożel to substancja syntetyczna, która może zmagazynować nawet 1000 razy więcej wody niż sama waży a przy tym jest nietoksyczna. Cykl wchłaniania i oddawania wody przez preparat może być powtarzany tysiące razy.

Woda jest wiązana w polimerowej strukturze tworząc trwałe krople, a uwalniana dzięki podsiąkaniu kapilarnemu roślin. Preparat zapewnia dostępność wody wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi w strefie kiełkujących nasion oraz korzeni roślin. Oddając wodę pozostawia wolne przestrzenie przyczyniając się do zwiększenia napowietrzenia gleby. Zmniejsza potrzebę częstego podlewania zabezpieczając roślinę w czasie suszy lub np. urlopu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz korzeni włośnikowych rośliny, nadaje się do każdego rodzaju gleb, szczególnie przydatny jest na glebach lekkich, przepuszczalnych. Hydrożel jest bezpieczny dla środowiska, działa przez około 5 lat, następnie ulega rozkładowi.

Niezastąpiony w czasie upałów.
 

Korzyści ze stosowania hydrożelu

– ogranicza skutki niedoboru wody przez zwiększenie pojemności wodnej gleb i podłoży,

– poprawia strukturę gleb ciężkich zmniejszając ich zwięzłość i zwiększając napowietrzenie,

poprawia strukturę gleb lekkich przeciwdziałając ich wodnej i wietrznej erozji, zmniejsza wymywanie składników pokarmowych i mikroelementów,

– stymuluje rozwój systemu korzeniowego,

– przyspiesza wzrost roślin, zmniejsza ich „wypadanie” spowodowane stresem wodnym,

zapobiega wymywaniu nawozów magazynując je wraz z wodą, z kolei zatrzymane składniki nie zanieczyszczają wód gruntowych (dodatkowy eko-atut),

– jest trwały i aktywny w glebie, co najmniej przez 5 lat, 

– jest ekonomiczny – wystarcza 0,5 g do 1,5 g na litr podłoża.

Hydrożel AGRO i PRO - porównanie

ZASTOSOWANIE (łyżeczka od herbaty  = 5 gramów suchego produktu)

Rośliny doniczkowe

1. Roślinę wyjmujemy z pojemnika i usuwamy nadmiar ziemi z korzeni (uwaga na delikatne korzenie włośnikowe – najcieńsze i najważniejsze).
2. Przygotowujemy odpowiednią ilość ziemi i mieszamy ją  z hydrożelem w stosunku 2-3 : 1000 (2 – 3 gramy hydrożelu na 1 litr ziemi). Surfinie 3 gramy/ litr ziemi. Pelargonie i inne rośliny 2 gramy/ litr ziemi.

3. Zasypujemy roślinę ziemią z hydrożelem do 3/4 wysokości bryły korzeniowej. Pozostałą 1/4 objętości uzupełniamy samą czystą ziemią.
4. Obficie podlewamy. Po paru godzinach podlewamy ponownie.
5. Wykonujemy nawożenie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu nawozowego, w przypadku nawozów sztucznych proponujemy zmniejszenie dawek z uwagi na to, że hydrożel może kumulować w sobie substancje zawarte w nawozie co może doprowadzić do przenawożenia. Przy stosowaniu nawozów organicznych, naturalnych nie ma takiej obawy.

6. Niech nam się nie wydaje, że proponowana dawka jest zbyt mała, ponieważ praktycznie nie widać hydrożelu po zmieszaniu go z podłożem. Zwiększenie dawki spowoduje zwiększenie pojemności podłoża podczas podlewania, przekroczenie granic donicy i wysypanie nadmiaru na zewnątrz.

Trawniki

Hydrożel można zastosować wyłącznie na etapie zakładania trawnika. Nie można zaaplikować Hydrożelu na istniejący trawnik.

Doglebowo: 20g-50g/ m2 

1. Przygotowujemy teren, odchwaszczamy i uprawiamy.

2. Rozsypujemy Hydrożel AGRO równomiernie zgodnie z zalecaną dawką.

3. Mieszamy z glebą ręcznie przy użyciu grabi lub mechanicznie glebogryzarką na głębokość 10 do 25 cm.

4. Siejemy trawę zgodnie z zaleceniami producenta nasion.

5. Wysiane nasiona przykrywamy równomiernie torfem, czarnoziemem, ziemią do trawników lub jakąkolwiek inną ziemią o dużej zawartości próchnicy. Warstwa około 3 do 5 cm grubości.

6. Obficie polewamy nasz trawnik do czasu wzejścia młodej trawy. 

7. Następnie podlewamy już dużo rzadziej.

Drzewa i krzewy

Nowe nasadzenia: przygotowujemy porcję ziemi (najlepiej próchniczej) z hydrożelem dla 2/3 pojemności dołka w ilości:


Krzewy liściaste          20-30 g hydrożelu/ roślinę
Krzewy iglaste            10-20 g hydrożelu/ roślinę
Drzewa                      40-60 g hydrożelu/ roślinę


Ustawiamy roślinę w dołku i przysypujemy korzenie uprzednio przygotowaną mieszanką ziemi i  hydrożelu do 2/3 głębokości dołka, pozostałą część dołka uzupełniamy samą ziemią. Podlewamy obficie wodą. Najlepiej jest powtórzyć podlewanie po paru godzinach.

Dane techniczne:

Skład: sieciowany poliakryloamid (Potasowy) – polimer kwasu akrylowego

Wygląd: sucha postać – białe granule, nawodniona postać – przezroczysty żel

Granulacja: mikrogranule (0.35 mm – 1.10 mm)
Absorbcja maksymalna (masa/masa): 400 w wodzie demi
Zdolność zatrzymywania wody: 980 ml/l 

Dostępność wody: 95%
Efektywność w gruncie: do 5 lat
Toksyczność: brak w normalnych warunkach użytkowania.
Temperatura magazynowania: 0o – 35o C
Trwałość suchego produktu: 5 lat

Podobne produkty

Hydrożel PRO  wermikulit medium

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.