Każdy miłośnik czy hodowca roślin – czy to uprawnych, czy ozdobnych – marzy o ich pięknym, zdrowym wyglądzie i intensywnym wzroście. O ile dostarczanie roślinom wody oraz składników odżywczych i mikro oraz makroelementów jest kwestią oczywistą, o tyle obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na dostarczanie im substancji o właściwościach biostymulujących. I tu zaczyna się rola kwasów huminowych. O tym, co to za substancje i jakie mają właściwości oraz wpływ na rośliny, piszemy w poniższym artykule.

Czym są kwasy huminowe?

Kwasy huminowe stanowią jedną z dwóch podstawowych, obok kwasów fulwowych, grup kwasów humusowych, które są składnikiem próchnicy glebowej. Są to więc związki organiczne zawierające w swoim składzie dużo węgla, o zmiennym składzie, który zależy od zawartości materii organicznej, z której się wywodzą.  A powstają w wyniku skomplikowanych procesów biochemicznych, prowadzących do rozkładu związków organicznych budujących organizmy żywe. Kwasy te są obecne powszechnie w przyrodzie, w środowisku wodnym i lądowym, a ich szczególnie bogate źródło stanowią torf i węgiel brunatny.

Dlaczego warto stosować kwasy huminowe jako nawóz dla roślin?

Zastosowanie kwasów huminowych jako nawozu dla roślin niesie ze sobą wiele korzyści. Zyskujemy przede wszystkim lepsze pod względem jakości, ale i ilości efekty uprawy, a gleba zyskuje na żyzności i jest mniej narażona na wypłukiwanie składników pokarmowych. Stosując nawozy humusowe, a w szczególności huminowe, nie trzeba też tak intensywnie dostarczać roślinom substancji z nawozów mineralnych. Substancje te również zmniejszają zagrożenie suszą, ponieważ zwiększają pojemność wodną gleby. Zwiększają też jej aktywność biologiczną i neutralizują pH. Ponieważ kwasy huminowe działają stymulująco na rozwój roślin, to ogromne zainteresowanie nimi jako nawozami można zaobserwować w rolnictwie. Zatem mają znaczący wpływ na wytwarzanie żywności. Korzyści wynikające ze stosowania biostymulujących nawozów na bazie kwasów huminowych można podsumować następująco:

  • poprawiają strukturę gleby i zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych,
  • zwiększają zdolność gleby do utrzymywania wody, co jest szczególnie ważne na obszarach o niskiej wilgotności gleby,
  • zwiększają żyzność gleby poprzez dostarczanie mikroelementów niezbędnych roślinom do rozwoju i wzrostu,
  •  stymulują aktywność mikroorganizmów w glebie, przyczyniając się do lepszego rozkładu materii organicznej i przyswajania składników odżywczych przez rośliny,
  •  mogą wpływać na stabilizację pH gleby, pomagając tym samym w utrzymaniu optymalnych warunków dla roślin.

Nawóz humusowy, zawierający kwasy huminowe dostępny jest w formie granulowanej lub płynnej i może być stosowany jako opryski, do podlewania oraz do fertygacji podłoży organicznych za pośrednictwem systemów nawadniających. Szczególnie polecane są do stosowania w ramach upraw ekologicznych.