Liczba ludzi na naszej planecie stale rośnie i całkiem niedawno (listopad 2022 r.) przekroczyła 8 miliardów. Oznacza to, że jest nas ponad trzy razy więcej niż w 1950 r. Dynamiczny wzrost ludności (eksplozja demograficzna) oznacza wyzwania dla rolnictwa – musi być wystarczająco wydajne, by nikt nie cierpiał z powodu głodu. Wycinanie lasów w celu powiększenia terenów pod uprawy, stosowanie środków chemicznych w celu ochrony roślin i lepszego plonowania doprowadziły z kolei do degradacji środowiska. Walkę o los planety podjęła Unia Europejska, która wprowadziła zasady integrowanej ochrony roślin (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.). Zasady te obowiązują od 2014 roku także w Polsce, a ich założenia z grubsza są takie, że ochrona chemiczna powinna stanowić uzupełnienie ochrony agrotechnicznej, fizycznej i biologicznej, a chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy) należy stosować w ostateczności, ograniczając je do niezbędnego minimum.

Na odpowiedź producentów środków ochrony roślin nie trzeba było długo czekać – ich zaangażowanie naukowe bardzo wzrosło i zaczęli poszukiwać środków, które były by skuteczne, naturalne i bezpieczne nie tylko dla przyrody, ale i zdrowia ludzkiego. Ich uwagę przykuły bakterie. Wyselekcjonowane kultury bakterii stały się podstawą biopreparatów, których zadaniem jest m.in.:

– zwiększenie wchłaniania substancji pokarmowych,

– zwiększanie intensywności wzrostu i rozwoju roślin,

– poprawa produktywności,

– zwiększenie odporności na fitopatogeny, czynniki środowiskowe i stres,

Biopreparaty w ochronie roślin to alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin –  pozwalają ograniczyć ich stosowanie lub całkowicie je wykluczyć. Lista ich zalet jest długa – działają selektywnie, są łagodne, naturalne, więc bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska, nie mają okresu karencji i prewencji, korzystnie wpływają na stan gleby poprzez przyspieszania procesów rozkładu materiału organicznego i wzbogacanie w cenne substancje odżywcze, przywracają jej równowagę biologiczną. Biopreparaty w ochronie roślin bardzo dobrze nadają się do stosowania także w przypadku roślin przeznaczonych do spożycia. Jedyną ich wadą jest to, że nie działają natychmiastowo.

Wobec planów wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania pestycydów, producentów biopreparatów stale przybywa, a oferta stale się rozszerza. Łatwość rejestracji takich preparatów sprawia, że nie wszystkie są skuteczne, dlatego przed kupnem i zastosowaniem biopreparatu, warto sprawdzić i porównać skład.