wapno granulowaneSKONCENTROWANE NATURALNE WAPNO GRANULOWANE Z MAGNEZEM

kup

 

OK. 3 X WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ W PORÓWNANIU Z KLASYCZNYM  WAPNEM NAWOZOWYM

wapnoWapno ogrodowe jest naturalnym węglanem wapnia, granulowanym przy udziale wody, bez dodatkowych chemicznych środków wiążących. Wilgotność własna wapna nie wpływa ujemnie na jego aktywność.

Uprawy roślin oraz procesy wypłukiwania nieustannie zubożają gleby w wapń. Dlatego ubytek tego pierwiastka musi być regularnie kompensowany poprzez nawożenie wapnem.  Ten podstawowy składnik odżywczy jest niezbędny do rozwoju roślin.

Zalety stosowania WAPNA:

– działa natychmiastowo,

– stymuluje wzrost roślin,

– efektywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH  neutralizując kwasowość gleby,

– odkwasza glebę poprawiając jednocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę (poprawa gruzełkowatości gleby),

– zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje w podłożu wodę i powietrze,

– aktywuje przyswajanie substancji odżywczych przez rośliny,

– poprawia jakość odżywczą roślin,

– zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,

– przeciwdziała negatywnym wpływom ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich.

Skład:

85% CaCO3 + 5% MgCO3

kwasomierz glebowyGranule oferowanego wapna są wyjątkowo trwałe. Nie rozlatują się podczas wysiewania, nawet kiedy wilgotność powietrza jest podwyższona. Gwarantuje to wygodę i precyzyjność stosowania.

STOSOWANIE:
Wapno ogrodowe może być stosowane o każdej porze roku. Jego regularne stosowanie bardzo korzystnie wpływa na rośliny. Wapno ogrodowe aktywuje procesy glebowe i powoduje szybki wzrost wartości pH. Ilość nawozu zależy od rodzaju gleby i roślin oraz od wartości pH gleby.

Jeśli planujesz zastosować obornik granulowany to zrób to 3 tygodnie przed lub po zastosowaniu wapna.

Nowe uprawy
W przypadku nowych upraw lub kwaśnej gleby stosuje się ok. 10 kg/100 m2
Uprawy stałe 
gleby lekkie 5 – 10kg/100 m2
gleby średnie 10kg/100 m2
gleby ciężkie 10 – 15kg/100 m2
Granulat rozsypywać ręcznie lub siewnikiem ogrodowym na powierzchni upraw. Wapno może być stosowane zarówno na suchą jak i na wilgotną glebę.

Przeliczniki

Gleba lekka łatwo się rozsypuje, nie jest lepka, przez co nie brudzi palców, nie da się formować nawet w stanie wilgotnym. Jest to potoczna nazwa gleb wytworzonych na żwirowym, piaszczystym lub silnie spiaszczonym gliniastym podłożu. Gleba lekka odznacza się kwaśnym odczynem (pH 3-5), złymi stosunkami wodnymi oraz niską zasobnością w próchnicę ze względu na jej strukturę. Gruboziarnisty (z reguły) skład mechaniczny tej gleby powoduje, że szybko wchłania wodę opadową przy małej zdolności jej retencjonowania. Wynikiem tego jest jej znaczna suchość. Z kolei szybka infiltracja wpływa na łatwość przemieszczania się cząstek glebowych w dół profilu glebowego, co obniża żyzność gleby lekkiej. Do gleb lekkich zalicza się m.in.: gleby bielicoziemne, brunatno ziemne, płowe. i lessy.

Gleba średnia wytworzona jest z glin lekkich pochodzenia zwałowego i aluwialnego, utworów pyłowo-gliniastych wodnego pochodzenia oraz utworów wietrzeniowych. Przy jej rozcieraniu wyczujesz obecność piasku, lekko pobrudzi palce, a w stanie wilgotnym pozwoli się formować w grube wałki, które łatwo ulegają przerwaniu.

Gleba ciężka, po roztarciu, silnie brudzi palce, w stanie wilgotnym jest lepka – można ją formować w dowolne kształty. Należy do różnych typów gleb: brunatnych, czarnoziemnych, mad i rędzin. Charakteryzuje się małą pojemnością powietrzną i dla uzyskania wyższych plonów należy zwiększać jej przewiewność i pulchność przez meliorację, uprawę roślin głęboko się korzeniących, stosowanie nawozów wapniowych, a także przez piaskowanie i nawożenie organiczne.

wapno ganulowane 5kgŚrodki ostrożności: naturalny węglan wapnia, nie zagraża zdrowiu.

Magnez w glebie

Większość gleb Polski charakteryzuje się niską naturalną zasobnością w magnez. Do pogłębiania się deficytu znacząco przyczynia się silne zakwaszenie naszych gleb i niska zawartość materii organicznej, co ogranicza możliwości wiązania (sorbowania) magnezu w glebie. Magnez jest pierwiastkiem bardzo „ruchliwym”, więc łatwo podlega wymywaniu w głębsze warstwy profilu glebowego. Dlatego właśnie należy stosować go regularnie. Z reguły im gleba lżejsza i bardziej kwaśna, tym wymywanie magnezu przebiega szybciej. Magnez – w przeciwieństwie do potasu – jest łatwo wymywany również z gleb cięższych. Roczne wymycie może wynieść od około 10 kg, nawet do ponad 40 kg MgO/z hektara.

Magnez w glebie, jak również potas decyduje o relatywnie stabilnej zawartości w glebie wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych, bo decydujących o jej pojemności sorpcyjnej.

W glebach naszej strefy klimatycznej, obok wapnia – magnez powinien stanowić podstawowy składnik kompleksu sorpcyjnego. Jego zawartość w kompleksie sorpcyjnym i roztworze glebowym w optymalnym stężeniu umożliwia roślinom lepsze jego pobieranie, bo pobierany jest głównie na skutek biernego ruchu roztworu glebowego. Im więcej magnezu rozpuszczonego w roztworze glebowym, tym większa szansa, że roślina lepiej go pobierze, szczególnie przez młode korzenie. Słabo pobierany jest w niższych temperaturach i w glebach bardzo kwaśnych, a takich mamy coraz więcej. W glebach o pH w 1 M KCl poniżej 5,1 praktycznie nie można spodziewać się normalnego rozwoju systemu korzeniowego rośliny i pobierania wody oraz składników pokarmowych. (…)

Niedobór magnezu, nawet utajony, powoduje:

  • spowolniony wzrost roślin od wczesnych faz rozwoju, bo najgorzej pobierają ten składnik młode rośliny. Brak magnezu, obok fosforu ogranicza prawidłowy rozwój korzeni i ich sprawność, dlatego tak ważne jest stosowanie magnezu do gleby, a nie tylko dolistnie, gdy rośliny są większe;
  • ogranicza pobieranie składników pokarmowych z gleby, najbardziej fosforu i potasu;
  • spadek odporności roślin na choroby;
  • mniejszą zawartość chlorofilu, czyli niższe plony, a w konsekwencji spadek plonu ziarna, bulw, korzeni;
  • niższą zawartość białka, białka gorszej jakości;
  • niższą zawartość tłuszczu, cukrów (na przykład w korzeniach buraka), w tym skrobi w bulwach ziemniaka, mniej karotenu, witaminy A, czyli pogorszenie wartości biologicznej plonu.” źródło: nawozy.eu

 

„Kreda nawozowa – konieczność czy ciekawa alternatywa!?” – artykuł

Zobacz też inne wapna do ogrodu:

dolomit 20kg

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.