Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz rosnące problemy związane z odprowadzaniem ścieków skłaniają do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie oczyszczania wód. Jednym z takich rozwiązań jest poletko rozsączające do szamba ekologicznego, który stanowi efektywną alternatywę dla tradycyjnych systemów kanalizacyjnych. Co to właściwie jest, do czego służy, jakie ma zalety i wady oraz jakie rośliny można na nim posadzić? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Cel poletka rozsączającego do szamba ekologicznego

Poletko rozsączające do oczyszczalni przydomowej to specjalnie zaprojektowany obszar, który pełni rolę naturalnego filtra ścieków. Kluczowym elementem działania oczyszczalni drenażowych są warstwy filtracyjne, składające się z materiałów o odpowiedniej przepuszczalności, takich jak żwir, piasek i geowłóknina. Te warstwy umożliwiają ściekom przesączanie się przez siebie, jednocześnie zatrzymując większe zanieczyszczenia oraz mikroorganizmy. Oczyszczona woda, po przejściu przez warstwy filtracyjne, przemieszcza się do warstw gleby. Tutaj zachodzi proces drenażu, który pozwala na dalsze oczyszczenie i rozproszenie wód podziemnych. Woda dociera do wód gruntowych w stanie znacznie bardziej oczyszczonym niż początkowo. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych szamb betonowych oraz kanalizacji, które mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

Zalety poletka rozsączającego do szamba ekologicznego

 1. Ekologia: Poletka rozsączające do szamba są przyjazne dla środowiska, ponieważ umożliwiają naturalne oczyszczanie ścieków przy minimalnym wpływie na ekosystem.
 2. Koszty: W porównaniu do tradycyjnych systemów kanalizacyjnych, koszty instalacji i utrzymania poletka jest znacznie niższe.
 3. Skalowalność: Mogą być dostosowane do różnych potrzeb i wielkości gospodarstw, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla prywatnych domów, jak i małych osiedli.
 4. Brak zapachów: Dzięki procesom biologicznym, minimalizują emisję nieprzyjemnych zapachów związaną z tradycyjnymi szambami.
 5. Edukacja ekologiczna: Stanowią świetny przykład zastosowania ekologicznych rozwiązań w praktyce, co może wpłynąć pozytywnie na świadomość ekologiczną społeczności.

Wady poletka rozsączającego do szamba ekologicznego

 1. Wymagane przestrzenie: Wymagają odpowiedniej przestrzeni do budowy, co może stanowić problem w przypadku niewielkich działek.
 2. Konieczność pielęgnacji: Wymagają regularnej pielęgnacji, takiej jak kontrola roślinności czy monitorowanie procesów oczyszczania.
 3. Początkowy koszt projektu: Chociaż koszty są niższe niż w przypadku tradycyjnych systemów, początkowy koszt budowy poletka może być wyższy od prostych szamb betonowych.

Poletko rozsączające na podmokłym gruncie

Podmokły grunt to taki, który jest nasycony wodą na tyle, że utrudnia stabilną konstrukcję oraz utrzymanie strukturalne budowli. W przypadku budowy poletka rozsączającego do oczyszczalni ekologicznej, podmokły grunt może wpłynąć negatywnie na jego efektywność i trwałość. W takich warunkach istnieje ryzyko, że woda będzie zbyt wolno przesączana przez poletko, a w skrajnych przypadkach może dojść do osunięć gruntu czy uszkodzenia systemu.

Najczęstsze problemy związane z umiejscowieniem poletka rozsączającego na podmokłym gruncie

 1. Słaba Filtracja

Woda w podmokłym gruncie może przemieszczać się wolniej, co może prowadzić do spowolnienia procesu filtracji w warstwach gleby. To może obniżyć efektywność oczyszczania i prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń.

 • Osunięcia Gruntu

Niestabilny grunt może prowadzić do osunięć i deformacji poletka. To może zakłócić strukturę filtracyjną, tworząc nieszczelności i przerywając proces oczyszczania.

 • Zatrzymywanie Wód

Podmokły grunt może prowadzić do zatrzymywania wód opadowych i ściekających ze zbiornika poletka. To może zwiększać wilgotność gruntu i wpłynąć na procesy biologiczne.

Poletko rozsączające w nasypie

Rozwiązaniem, które skutecznie przeciwdziała problemom związanym z posadowieniem poletka rozsączająego na podmokłym gruncie, jest wyniesienie go powyżej poziomu gruntu i umieszczenie go w nasypie. W pierwszej kolejności wybierany jest grunt rodzimy, na głębokość ok. 1m i wypełniany jest pisakiem. Kolejną warstwą jest żwiru lub kamienia płukanego w którym to, układane są, już znacznie powyżej poziomu zero, rury drenażowe. Ta warstwa jest przykryta szczelnie geowłókniną, która ma zapobiegać zatykaniu się sączków. Ostatnią warstwą jest warstwa piasku i ziemi, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i mrozem.

Podsumowujące, nasyp do szamba ekologicznego to dobre rozwiązanie, które łączy oczyszczanie ścieków z troską o środowisko. Pomimo pewnych wad, jego liczne zalety, takie jak niska cena, ekologiczność i możliwość adaptacji do różnych warunków, czynią go atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących nowatorskich sposobów zarządzania ściekami. Roślinność, którą można na nim posadzić, dodatkowo przyczynia się do skutecznego oczyszczania wód i poprawy jakości życia, szczególnie w przypadku budowy domu na terenie o wysokim poziomi wód gruntowych.